ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Direktna στη Σερβία - Θα λάβει 232 εκατ. ευρώ

Eurobank: Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Direktna στη Σερβία - Θα λάβει 232 εκατ. ευρώ

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια λήψης των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων, η συγχώνευση της Direktna με τη θυγατρική της Eurobank στη Σερβία, Eurobank a.d. Beograd, με απορρόφηση της Direktna από τη Eurobank Serbia, έχει ολοκληρωθεί.

Η ενοποιημένη τράπεζα, με την επωνυμία Eurobank Direktna, στην οποία η Eurobank ελέγχει το 70%, με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα και με μερίδιο αγοράς 6,5% κατατάσσεται στην έβδομη θέση βάσει συνολικών δανείων.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Eurobank a.d. Beograd θα διανείμει στον Όμιλο Eurobank μέσω μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου ποσό τάξης 232 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για τη Eurobank με τα κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται κατά 3% μετά την υλοποίηση των συνεργιών.

Η συγχώνευση της Eurobank Serbia με την Direktna έχει ουσιαστικά πλεονεκτήματα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ενοποιημένης τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των πελατών λιανικής όσο και των πελατών επιχειρηματικής τραπεζικής, των καταθετών, των υπαλλήλων και των ρυθμιστικών αρχών

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή συνάδει με τη στρατηγική της Eurobank για περαιτέρω επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων της και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους της μέσω στοχευμένων εξαγορών και φιλικών συγχωνεύσεων.

Και τα δύο μέρη έχουν δεσμευτεί σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη, ενσωματώνοντας φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης που θα επιτρέψουν στην συνενωμένη τράπεζα να χρηματοδοτήσει τη σερβική οικονομία και να αναπτυχθεί κερδοφόρα τα επόμενα χρόνια.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ