ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο Internet οι πληροφορίες αν ένα αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο, κλεμμένο ή έχει τεθεί σε ακινησία

Στο Internet οι πληροφορίες αν ένα αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο, κλεμμένο ή έχει τεθεί σε ακινησία
Πληροφορίες μέσω gov.gr για την κατάσταση που βρίσκεται κάθε αυτοκίνητο INTIME

Προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες θα είναι πληροφορίες μέσω gov.gr σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας, καθώς και για την κατάσταση ασφάλισης, των οχημάτων για τα οποία υπάρχει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) δημιουργείται ειδικός ιστότοπος, όπου παρέχονται δημόσιες πληροφορίες (open data),με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας των οχημάτων στο μητρώο οχημάτων της ΑΑΔΕ, σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων, καθώς και τα χαρακτηριστικά των οχημάτων.

Τα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα

1- Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr-ΕΨΠ), παρουσιάζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Πληροφορία για την κατάσταση του οχήματος, ενδεικτικά σε «κλοπή», «κίνηση» ή «ακινησία», καθώς και ημερομηνία που τέθηκε σε ακινησία.
  • Πληροφορία για την κατάσταση ασφάλισης του, αν είναι «ασφαλισμένο» ή «ανασφάλιστο», και στην περίπτωση που είναι ασφαλισμένο την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης ασφάλισης.
  • Χαρακτηριστικά του οχήματος, ενδεικτικά χρώμα, κατασκευαστής και τύπος.

2- Τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών ή κατόχων των οχημάτων δεν δημοσιοποιούνται.

3- Στοιχεία για οφειλές από τέλη κυκλοφορίας δεν εμφανίζονται και δεν χορηγούνται.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες δεν θα απαιτεί αυθεντικοποίηση και πραγματοποιείται με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος όπως αυτό εμφανίζεται στο μητρώο οχημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες θα πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ