ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα γνώμης της ΑΑΔΕ για την αναμόρφωση του πλαισίου φορολογικής ενημερότητας

Έρευνα γνώμης της ΑΑΔΕ για την αναμόρφωση του πλαισίου φορολογικής ενημερότητας
Έρευνα γνώμης της ΑΑΔΕ για την αναμόρφωση του πλαισίου φορολογικής ενημερότητας ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ ξεκινά δημόσια έρευνα γνώμης με σκοπό την αξιολόγηση και αναμόρφωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για την έκδοση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.

Κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή επιχείρηση, βρίσκει από σήμερα, 27/12/2021 στο σύνδεσμο www.aade.gr/afe ερωτηματολόγιο, όπου μπορεί, ανώνυμα και με απόλυτη τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων, να καταγράψει τις εμπειρίες, τα προβλήματα αλλά και τις προτάσεις του για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής ενημερότητας.

Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου έκδοσης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας και την περαιτέρω ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Μέσα από την επικοινωνία αυτή η ΑΑΔΕ ζητά 30 λεπτά από το χρόνο των φορολογουμένων για να λάβει τη δική τους γνώμη για τα ζητήματα του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας με την καταγραφή των εμπειριών, προβληματισμών και προτάσεών σας.

Για τη διευκόλυνσή των φορολογουμένων το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τρείς ενότητες, βάσει του περιεχομένου των ερωτήσεων και σχετικής περιπτωσιολογίας.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις που αφορούν στην εμπειρία ή την επαγγελματική τους ενασχόληση με ζητήματα έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας. Δεν είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις.

Επίσης, μπορούν να συνεισφέρουν με την ελεύθερη καταγραφή ζητημάτων και προτάσεων σε όλες τις επιμέρους ενότητες του ερωτηματολογίου.

Αντίστοιχο ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο για τους κοινωνικούς εταίρους και τους θεσμικούς φορείς.

Η έρευνα αυτή θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2021.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ