ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών μετονομάζονται τα ΕΛΠΕ

Σε Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών μετονομάζονται τα ΕΛΠΕ
Και εγένετο Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών.. INTIME

Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε πως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών με διακριτικό τίτλο Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών.

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την αριθ. 142903/03.01.2022 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού της εταιρείας.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου στη συνεδρίασή της στις 13/01/2022 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση και την αλλαγή.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Επιτροπής ορίζεται ότι από τις 19/01/2022, η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών με διακριτικό τίτλο Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ