ΕΛΣΤΑΤ: Oριακή αύξηση εισοδήματος-πτώση κατανάλωσης για τα νοικοκυριά

Οριακή αύξηση 0,2% του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και μείωση 1,5% στη τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά αναφέρου τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για το τελευταίο τρίμηνο του 2015

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2015, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 29,359 δισ. ευρώ σε 29,421 δισ. ευρώ.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 1,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 31,6 δισ. ευρώ ςε 31,1 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης