ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βελτιώσεις στα φοροκίνητρα για συγχωνεύσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Βελτιώσεις στα φοροκίνητρα για συγχωνεύσεις μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Με βελτιώσεις στα φοροκίνητρα  αναμένεται να πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή το νομοσχέδιο που διευκολύνει τις συγχωνεύσεις και συνεργασίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων INTIME

Με βελτιώσεις στα φοροκίνητρα  αναμένεται να πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή το νομοσχέδιο που διευκολύνει τις συγχωνεύσεις και συνεργασίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών, δικηγόρων, λογιστών, αρχιτεκτόνων, μηχανικών. Υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρική σχέση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε έτη ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής μειώνεται στο 15,5% από το 22% που είναι σήμερα.

Η ρύθμιση αφορά μετασχηματισμούς μεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 ευρώ, καθώς και για συνεργασίες επιχειρήσεων που απασχολούν έως 50 εργαζομένους και ο ετήσιος τζίρος τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000 ευρώ.

Στην περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης από άλλη εταιρεία εκτός από το «κούρεμα» του φορολογικού συντελεστή εκπίπτει το σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται προς την απόκτηση τίτλων της εξαγοραζόμενης εταιρείας εφόσον:

α) ο συνολικός κύκλος εργασιών της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης εταιρείας, είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό των 450.000 ευρώ, και

β) το συνολικό ποσό των δαπανών που εκπίπτουν δεν υπερβαίνει το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της εξαγοράζουσας εταιρείας της τελευταίας τριετίας προ της εξαγοράς, εκτός εάν η εξαγοράζουσα δεν έχει συμπληρώσει ένα πλήρες έτος από την ίδρυσή της.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις:

  • Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης για να ενεργοποιηθεί η έκπτωση 30% του φορολογικού συντελεστή θα πρέπει οι εταιρείες να έχουν μέσο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης εξ αυτών. Επιπλέον, όμως, πρέπει ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 450.000 ευρώ.
  • Σε περίπτωση συνεργασίας προσώπων, η έκπτωση παρέχεται αν ιδρύεται νέο νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα, όπου το καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα συνεισφέρει τουλάχιστον 10% του εταιρικού κεφαλαίου του νέου νομικού προσώπου και το εταιρικό αυτό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται των 150.000 ευρώ.
  • Σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου, το κίνητρο δίνεται εφόσον η ατομική επιχείρηση έχει ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας, η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα και – σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων – ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι μεγαλύτερος από το 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης ατομικής επιχείρησης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ