ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η BP αποφάσισε να εξέλθει μετοχικά από την Rosneft – Θα υποστεί ζημιά 25 δισ. δολαρίων

Η BP αποφάσισε να εξέλθει μετοχικά από την Rosneft – Θα υποστεί ζημιά 25 δισ. δολαρίων
Η BP αποφάσισε να εξέλθει μετοχικά από την Rosneft AP

Σε μια κίνηση χωρίς πρόσφατο ιστορικό προηγούμενο στα σύγχρονα επενδυτικά δρόμενα ο βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός BP ανακοίνωσε πως θα αποεπενδύσει από την ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft στην οποία διαθέτει από το 2013 ποσοστό 19,75%.

Όπως ανακοινώθηκε επισημά από την πολυεθνική εταιρεία, ο διευθύνων σύμβουλος της BP Μπερνάντ Λούνευ παραιτείται από το διοικητικό συμβούλιο της Rosneft με άμεση ισχύ. Ο άλλος διευθυντής της Rosneft που ορίστηκε από την BP, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ομίλου BP, Μπόμπ Ντάντλει παραιτείται ομοίως από το διοικητικό συμβούλιο.

Η BP ξεκαθάρισε πως αυτή η απόφαση θα βαρύνει τη λογιστική απεικόνιση της συμμετοχής της στη Rosneft και, ως εκ τούτου, θα οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2022, που θα ανακοινωθούν τον Μάιο.

Ως αποτέλεσμα των παραιτήσεων των διευθυντικών στελεχών της BP, η εταιρεία δεν θα πληροί πλέον τα κριτήρια που ορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) για την άσκηση «σημαντικής επιρροής» στη Rosneft. Ως εκ τούτου, δεν θα λογιστικοποιεί πλέον στα ίδια κεφάλαια και τη συμμετοχή της στη Rosneft, αντιμετωπίζοντάς την ως χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία.

Αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση στα οικονομικά της BP στα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Πρώτον, αναμένεται να προκαλέσει επιβάρυνση που σχετίζεται με τη διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της συμμετοχής της BP στη Rosneft στις 31 Μαρτίου 2022 και της λογιστικής αξίας απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου. Στο τέλος του 2021 αυτή η λογιστική αξία ήταν περίπου 14 δισ. δολάρια.

Δεύτερον, η απόφαση αναμένεται να οδηγήσει σε επιβάρυνση, που θα προκύψει κυρίως από ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές που συσσωρεύτηκαν από το 2013 και οι οποίες σύμφωνα καταχωρούνταν απευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Στο τέλος του 2021 αυτές διαμορφώνονταν σε περίπου 11 δισ. δολάρια.

Ο πρόεδρος της BP Χέλτχ Λούντ δήλωσε: «Η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι μια πράξη επιθετικότητας που έχει τραγικές συνέπειες σε ολόκληρη την περιοχή. Η BP δραστηριοποιείται στη Ρωσία για περισσότερα από 30 χρόνια, συνεργαζόμενη με εξαιρετικούς Ρώσους συναδέλφους. Ωστόσο, αυτή η στρατιωτική δράση αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη αλλαγή. Αυτό οδήγησε το διοικητικό συμβούλιο της BP στο συμπέρασμα, μετά από ενδελεχή επισκόπηση, ότι η εμπλοκή μας με τη Rosneft, μια κρατική επιχείρηση, απλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορούμε πλέον να υποστηρίζουμε εκπροσώπους της BP που έχουν ρόλο στο διοικητικό συμβούλιο της Rosneft. Η συμμετοχή μας στη Rosneft δεν είναι πλέον ευθυγραμμισμένη με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη στρατηγική της BP και ελήφθη η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου η εταιρεία να αποχωρήσει από τη συμμετοχή στη Rosneft. Το διοικητικό συμβούλιο της BP πιστεύει ότι αυτές οι αποφάσεις είναι προς το καλύτερο μακροπρόθεσμο συμφέρον όλων των μετόχων μας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της BP, Μπερνάντ Λούνευ, πρόσθεσε: «Όπως τόσοι πολλοί άλλοι, έχω σοκαριστεί και λυπηθεί βαθιά από την κατάσταση που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία και η καρδιά μου είναι σε όλους τους πληγέντες. Η κατάσταση μας έκανε να επανεξετάσουμε ριζικά τη θέση της BP με τη Rosneft. Είμαι πεπεισμένος ότι οι αποφάσεις που λάβαμε ως διοικητικό συμβούλιο δεν είναι μόνο οι σωστές, αλλά είναι και προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον της BP. Άμεση προτεραιότητά μας είναι η φροντίδα για τους ανθρώπους μας στην περιοχή και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους στηρίξουμε. Εξετάζουμε επίσης πώς η BP μπορεί να υποστηρίξει την ευρύτερη ανθρωπιστική προσπάθεια».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ