ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανάκριβη γίνεται η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης

Πανάκριβη γίνεται η αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης

Προβληματική καθίσταται με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο η εξαγορά ενσήμων για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, καθώς το κόστος για τους ασφαλισμένους εκτοξεύεται στα ύψη.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία τα χρόνια που μπορούν να αναγνωριστούν ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης είναι:

-Τα χρόνια σπουδών.

-Τα κενά διαστήματα ασφάλισης μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση.

-Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας (30 ημέρες ασφάλισης για κάθε μήνα).

-Ο χρόνος απεργίας (χρειάζεται βεβαίωση του εργοδότη).

-Ο χρόνος μαθητείας (έως 2 χρόνια) στον οποίο περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε προγράμματα Stage.

-Έως και 5 χρόνια για τη γέννηση παιδιών, 1 για το πρώτο, 2 για το δεύτερο και 2 για το τρίτο (αφορά μόνο συνταξιοδότηση λόγω γήρατος και όχι συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου). Το δικαίωμα το έχουν πλέον συγχρόνως και οι δύο γονείς ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας όσο και επικουρικής ασφάλισης, με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των παιδιών.

-Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας (μέχρι 300 ημέρες) και λόγω τακτικής ανεργίας (μέχρι 300 ημέρες).

-Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας.

-Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (μέχρι 2 χρόνια) εφόσον υπάρχει βεβαίωση του εργοδότη.

-Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας για θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις.

-Ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος για τους ασφαλισμένους στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων.

-Ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ πριν από την εγγραφή τους στα μητρώα του Ταμείου και μέχρι 5 χρόνια.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο μπορούν να αναγνωρίσουν έως και 12 πλασματικά έτη, ενώ στον ευρύτερο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα μέχρι 7χρόνια, με στόχο να κατοχυρώσουν ταχύτερα συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Μέχρι σήμερα, η αναγνώριση ως συντάξιμων των πλασματικών χρόνων απαιτεί την καταβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου του Δημοσίου εισφορά 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών. Ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του υπαλλήλου (βασικός μισθός, επίδομα 140 ευρώ και επίδομα θέσης) του Οκτωβρίου 2011 (70 μέχρι 140 ευρώ τον μήνα ανάλογα με την περίπτωση).

Αντίστοιχα για τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα το κόστος για τις περισσότερες κατηγορίες πλασματικών ετών είναι στα 168 ευρώ, ήτοι το 25επλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη το 2015. Ειδικά για τον στρατό είναι στο 20% του συνόλου των συντάξιμων αποδοχών, που όμως έχει έκπτωση από 30% μέχρι το 50% ανάλογα με τα έτη της θεμελίωσης.

Με τη διάταξη που περιλαμβάνεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, η αναγνώριση των πλασματικών ετών γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα πλασματικού χρόνου της εισφοράς, στο ποσοστό που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς, δηλαδή 20% επί των συντάξιμων αποδοχών! Η εισφορά δε, υπολογίζεται επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

Σε πολλές περιπτώσεις η αλλαγή αυτή οδηγεί έως και σε πενταπλασιασμό του κόστους αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης, καθιστώντας την όλη διαδικασία απογοητευτική για τους ασφαλισμένους που θέλουν να εξαγοράσουν ένσημα ως πλασματικά.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ