ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε στάδιο διερεύνησης η λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Σε στάδιο διερεύνησης η λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Την εξέλιξη των υποθέσεων που αφορούν σε δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο στα Ελληνικά Δικαστήρια παρακολουθεί το υπουργείο Οικονομίας με σκοπό την εύρεση της «χρυσής τομής» που θα δώσει λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 70.000 δανειολήπτες.

Από τις αρχές του 2008 η ισοτιμία ευρώ -ελβετικού φράγκου κατέγραψε μεγάλη μείωση σε βάρος του ευρώ, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι μηνιαίες δόσεις που έπρεπε να καταβάλουν οι δανειολήπτες προς αποπληρωμή των δανείων τους όπως και το οφειλόμενο ποσό σε ευρώ για την αποπληρωμή του δανείου.

Αν και τα εν λόγω δάνεια σε ελβετικό φράγκο είναι οι πρωταθλητές μεταξύ των «κόκκινων» δανείων, οι τράπεζες δεν προχώρησαν σε μια μόνιμη λύση για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, παρά τις χιλιάδες προσφυγές δανειοληπτών στα δικαστήρια.

Οι δανειολήπτες αυτοί έχουν ήδη αρχίσει να δικαιώνονται. Σύμφωνα με την υπ.αρ. 619/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η υπογραφή και παραλαβή προδιατυπωμένων συμβάσεων κι επιστολών, μεταξύ των οποίων και η επιστολή για την ενημέρωση συναλλαγματικού κινδύνου, δεν θεωρείται ορθή εκτέλεση των προσυμβατικών υποχρεώσεων για επαρκή πληροφόρηση εκ μέρους των τραπεζών.

Εστιάζοντας σε όρο των εν λόγω συμβάσεων που προέβλεπε ότι εφόσον το δάνειο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού έχει χορηγηθεί σε συνάλλαγμα, ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις εντεύθεν υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα είτε στο νόμισμα της χορήγησης είτε σε ευρώ με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής, το Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε πως επιβάλλεται ακυρότητα του επίμαχου όρου και αναπλήρωσή του από τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Στη βάση αυτή ζήτησε οι καταβολές που πραγματοποιούν οι δανειολήπτες σε ευρώ να πρέπει να υπολογίζονται από την τράπεζα σε ελβετικά φράγκα με βάση την ισοτιμία μεταξύ των δύο νομισμάτων, που ίσχυε κατά την ημέρα εκταμίευσης των δανείων.

Για το θέμα έδωσε έγγραφη απάντηση στην Βουλή ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης σε ερώτηση του Βουλευτή Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος ερωτούσε σχετικά με τις ενέργειες που προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για την προστασία των δανειοληπτών οι οποίοι έχουν συνάψει δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καθώς και πότε θα ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο η οδηγία 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία

Όσον αφορά στην ευρωπαϊκή οδηγία 2014/17/ΕΕ ο υπουργός απάντησε πως έχει ολοκληρωθεί το έργο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και το υπουργείο είναι στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας για την ενσωμάτωσή της.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου παρακολουθούν την εξέλιξη των υποθέσεων που αφορούν σε δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο στα δικαστήρια και διερευνάται η επίλυση του προβλήματος με σκοπό την εύρεση της «χρυσής τομής» ανάμεσα στους δανειολήπτες και τα πιστωτικά ιδρύματα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ