ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρατά το Δημόσιο τις προνομιούχες μετοχές σε Eurobank και Εθνική και περιμένει τους ιδιώτες

Κρατά το Δημόσιο τις προνομιούχες μετοχές σε Eurobank και Εθνική και περιμένει τους ιδιώτες
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την απόφαση να μην μετατραπούν οι προνομιούχες μετοχές που διαθέτει το Δημόσιο σε Eurobank και Εθνική Τράπεζα σε κοινές μετοχές έλαβε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Το ΚΥΣΟΙΠ έλαβε χθες όλες τις απαραίτητες αποφάσεις που εκκρεμούσαν για την κατάρτιση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου η οποία θα δημοσιευθεί σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Απεφάσισε δε και για την αναλογία των κοινών μετοχών και των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), βάσει της οποίας το ΤΧΣ θα καλύψει το μέρος των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου που δεν θα καλυφθεί από ιδιώτες (αναλογία 25% μετοχές – 75%).

Παρά τις ασφυκτικές πιέσεις που ασκήθηκαν στην κυβέρνηση για το θέμα των προνομιούχων από ιδιώτες μετόχους των Eurobank και Εθνική Τράπεζα που διέρρεαν πως η συμμετοχή τους στις ΑΜΚ θα εξαρτηθεί από το εάν το Δημόσιο θα μετατρέψει τις προνομιούχες σε κοινές πριν τις αυξήσεις κεφαλαίου, η κυβέρνηση έλαβε αποφάσεις που είναι συμβατές με τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

«Θα τις κρατήσουμε τις προνομιούχες. Ωστόσο, στην περίπτωση που στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί το βασικό σενάριο από τους ιδιώτες και χρειαστεί να γίνει επιμερισμός του βάρους τότε θα μετατραπούν σε κοινές. Αυτό θα απαιτήσει γνωμοδότηση της Τράπεζας της Ελλάδος, το λέει ο νέος νόμος», δήλωσε στο CNN Greece κυβερνητικός παράγοντας.

Πηγές της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης ανέφεραν σήμερα για το ίδιο θέμα ότι: «Όσον αφορά τις συστημικές τράπεζες η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει στην ανταλλαγή ή στη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών, ανεξάρτητα από την διαδικασία καταμερισμού της επιβάρυνσης (burden sharing), οι οποίες κατά τα λοιπά θα συνεχίζουν να υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου 3723/2008».

Σημειώνεται πως το Άρθρο 6Α του Νομού 4340/2015 για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που ψηφίστηκε προχθές από την Βουλή προβλέπει πως εφόσον τα εθελοντικά μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης των τραπεζών δεν μπορούν να καλύψουν το συνολικό κεφαλαιακό έλλειμμα του πιστωτικού ιδρύματος, όπως αυτό έχει προσδιορισθεί από την αρμόδια αρχή, και προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές διαταραχές στην οικονομία µε αρνητικές συνέπειες στους πολίτες, και προκειμένου η κρατική ενίσχυση να είναι η μικρότερη δυνατή, µε Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος, αποφασίζεται η υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων, προς το σκοπό της κατανομής του υπολοίπου του κεφαλαιακού ελλείμματος του πιστωτικού ιδρύματος στους κατόχους κεφαλαιακών μέσων και άλλων υποχρεώσεων, όπως κρίνεται κάθε φορά αναγκαίο.

Η ανωτέρω κατανομή, γίνεται σύμφωνα µε την ακόλουθη σειρά απαιτήσεων, η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα µε τον Κανονισµό 575/2013 της ΕΕ και το άρθρο 145Α(1) του ν. 4261/2014: α. στις κοινές μετοχές, β. εάν είναι απαραίτητο, στις προνομιούχες μετοχές και στα άλλα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (CET 1 instruments), γ. εάν είναι απαραίτητο, στα πρόσθετα μέσα κατηγορίας 1 (Tier 1 instruments), δ. εάν είναι απαραίτητο, στα μέσα κατηγορίας 2 (Tier 2 instruments), ε. εάν είναι απαραίτητο, σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις μειωµένης εξασφάλισης, στ. εάν είναι απαραίτητο, στις µη εξασφαλισμένες κοινές υποχρεώσεις που δεν κατατάσσονται προνοµιακά σύμφωνα µε κανόνες αναγκαστικού δικαίου. Σε περίπτωση δε μετατροπής των προνομιούχων μετοχών, που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 1 του Ν. 3723/2008 (Νόμος Αλογοσκούφη), σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος η κυριότητα των κοινών μετοχών περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Απετράπη το mega- dilution

Ο «νόμος Αλογοσκούφη» προβλέπει πως εφόσον η εξαγορά των προνομιούχων από τις τράπεζες δεν είναι δυνατή με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος οι προνομιούχες μετοχές μετατρέπονται σε κοινές.

Η πρόβλεψη αυτή έχει μεγάλη σημασία στο σημερινό τραπεζικό τοπίο, καθώς εάν η μετατροπή γινόταν στην ονομαστική αξία και προηγούταν της ανακεφαλαιοποίησης το Δημόσιο θα υφίστατο αντίστοιχη απίσχνανση (dilution) με αυτή των κοινών μετόχων.

Το Δημόσιο από το 2009 διαθέτει 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές της Εθνικής Τράπεζας ονομαστικής αξίας 5 ευρώ εκάστη και 200.000.000 προνομιούχες μετοχές στη Eurobank, ονομαστικής αξίας 4,70 ευρώ η κάθε μία, ήτοι την Εθνική διαθέτει προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,35 δισ. ευρώ και στην Eurobank προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 950 εκατ. ευρώ.

Μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το Δημόσιο κατέχει σήμερα το 57,2% της Εθνικής Τράπεζας, ήτοι 2,022 δισ. μετοχές, χρηματιστηριακής αξίας 1,37 δισ. ευρώ. Παράλληλα, κατέχει το 35,4%της Eurobank, ήτοι 5,208 δισ. μετοχές, χρηματιστηριακής αξίας 161 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για την Eurobank στην περίπτωση που η αύξηση κεφαλαίου των 2,1 δισ. ευρώ καλυφθεί πλήρως από ιδιώτες τότε το ποσοστό του Δημοσίου από το 35,4% θα υποχωρήσει στο 8% περίπου. Στην περίπτωση αυτή η μόνη «ανταπόδοση» που μπορεί να λάβει το Ελληνικό Δημόσιο από τη συγκεκριμένη τράπεζα (στον Όμιλο της οποίας οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουν «επενδύσει» 13 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία) είναι τα 950 εκατ. ευρώ των προνομιούχων μετοχών και η απόδοση 12% που αυτές προσφέρουν σε ετήσια βάση (έως ότου εξαγορασθούν πίσω) και την οποία πλέον το Δημόσιο θα εισπράττει.

Εάν προηγούταν η μετατροπή των προνομιούχων σε κοινές πριν την ΑΜΚ είτε της Eurobank είτε της Εθνικής η απίσχναση του Δημοσίου που θα ακολουθούσε θα ήταν τεράστια. Ο νέος νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν προβλέπει μια τέτοια διαδικασία και η κυβέρνηση αποφάσισε να μην αποκλίνει των διατάξεων του νόμου.

Κυβέρνηση: Και τώρα οι ιδιώτες

Η αντιπροεδρία της κυβέρνησης εξέδωσε χθες ανακοίνωση για το ΚΥΣΟΙΠ στην οποία αναφέρει τα εξής:

«Συνεδρίασε σήμερα Κυριακή 1η Νοεμβρίου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο ενέκρινε και εισηγείται προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το σχέδιο της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που ρυθμίζει τα ειδικότερα ζητήματα για τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα:

- Σε περίπτωση που το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) συμμετέχει στη διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (δηλαδή εφόσον οι βασικές κεφαλαιακές ανάγκες καλύπτονται από ιδιωτική συμμετοχή και το ΤΧΣ συμμετέχει στην κάλυψη των αναγκών μόνο του δυσμενούς σεναρίου), τότε:

α) το 25 % της κεφαλαιακής ενίσχυσης θα αφορά σε κοινές μετοχές και

β) το 75% της κεφαλαιακής ενίσχυσης θα αφορά σε υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos).

- Σε περίπτωση που το ΤΧΣ χορηγεί την κεφαλαιακή ενίσχυση του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6Β του ίδιου νόμου, δηλαδή εφόσον οι βασικές κεφαλαιακές ανάγκες δεν καλύπτονται από ιδιωτική συμμετοχή, τότε οι ανάγκες αυτές καλύπτονται ως εξής:

α) με κοινές μετοχές μέχρι το ύψος του ποσού που απαιτείται για να καλυφθούν ζημίες που το ίδρυμα έχει ήδη υποστεί ή είναι πιθανό να υποστεί στο εγγύς μέλλον,

β) κατά 25% με κοινές μετοχές και κατά 75% με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) για το εναπομείναν ποσό που θα αντιστοιχούσε σε προληπτική ανακεφαλαιοποίηση.

- Σε ό,τι αφορά τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου, όπου αυτές υπάρχουν, σε περίπτωση συμμετοχής του ΤΧΣ στην κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών αυτές θα συμμετάσχουν στη διαδικασία καταμερισμού της επιβάρυνσης (burden sharing), σύμφωνα με την προκύπτουσα αποτίμηση όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αναμένεται να έχει εκδοθεί μέχρι αύριο Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015.

Μετά από την εξέλιξη αυτή, η κυβέρνηση καλεί τις διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ενθαρρύνουν και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή και εγχώριων επενδυτών κατά τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου».

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ