ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νομική κάλυψη στις τράπεζες για τις αναδιαρθρώσεις δανείων

Νομική κάλυψη στις τράπεζες για τις αναδιαρθρώσεις δανείων

Η μελέτη της εταιρείας συμβούλων Mckinsey για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεγάλων επιχειρήσεων ύψους 40 δισ. ευρώ θα δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα από την ηγεσία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Η μελέτη της Mckinsey διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας των τραπεζών με βιώσιμες επιχειρήσεις - δανειολήπτες στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης της αναδιάρθρωσης μεγάλων εταιρειών, αλλά και οικονομικών κλάδων. Συγκεκριμένα, προτείνει για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού δράσης με τη συμμετοχή όλων των συστημικών τραπεζών σε επίπεδο ανώτατων στελεχών.

Ο μηχανισμός αυτός θα επιτυγχάνει το συντονισμό των ενεργειών και θα διευκολύνει τις αναδιαρθρώσεις δανείων με τρόπο που δεν θα είναι νομικά αμφισβητήσιμος. Η αναδιάρθρωση των δανείων εταιρειών του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας έγινε με τέτοιο τρόπο και αποτελεί ένα επιτυχημένο προηγούμενο.

Πάντως σε κάθε περίπτωση οι θεσμοί ζήτησαν από την κυβέρνηση να υπάρξει πρόνοια για την παροχή νομικής κάλυψης για αστικές και ποινικές ευθύνες, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από αναδιαρθρώσεις δανείων, σε στελέχη τραπεζών αλλά και σε κρατικούς λειτουργούς που χειρίζονται σχετικές υποθέσεις.

Ειδικότερα μέχρι το τέλος Ιουνίου η κυβέρνηση θα πρέπει να εισάγει νομοθετική πρόβλεψη βάσει της οποίας αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων από στελέχη των τραπεζών ή κρατικούς λειτουργούς, με καλή πίστη, προς το συμφέρον του πιστωτή και σε συμμόρφωση με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και αντικειμενικά κριτήρια, θεωρούνται νόμιμες όσον αφορά την αστική και ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις ασφαλιστικές δικλίδες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

ΔΝΤ,ΕΕ, ΕΚΤ και ESM ζήτησαν τη σχετική διάταξη από την κυβέρνηση μετά από τις ενστάσεις που διατύπωσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για το θέμα, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις αναδιάρθρωσης δανείων στελέχη των τραπεζών βρέθηκαν αντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη.

Η σχετική ρύθμιση έχει ήδη προχωρήσει και η σύνταξη της έγινε σε συνεργασία του υπουργείου Οικονομικών με το υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να διασφαλιστεί ότι είναι πλήρως σύμφωνη με την υφιστάμενη νομολογία. Κατά πληροφορίες η νέα διάταξη προσδιορίζει ρητά τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να ακολουθούν οι τράπεζες για να αναδιαρθρώνουν σύννομα δάνεια χωρίς να κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με ποινικές ευθύνες.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ