ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρμαγεδώνα φόρων προβλέπει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα

Αρμαγεδώνα φόρων προβλέπει το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα

Αύξηση του ΕΝΦΙΑ, του ΦΠΑ, των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης σε καύσιμα και τσιγάρα, αλλά και διατάξεις για τη Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το νέο πλαίσιο για την πώληση δανείων, και το νέο ταμείο αποκρατικοποιήσεων εμπεριέχει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο «Επείγουσες Διατάξεις για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλή. Στο νομοσχέδιο προστέθηκε ως τροπολογία και ο Αυτόματος Μηχανισμός Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης.

Σημαντικές αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου επέρχονται σημαντικές αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα, αυξάνονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου φυσικών και νομικών προσώπων επί των οικοπέδων, αλλά και οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων , στην οποία πλέον υπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων έκτος σχεδίου πόλης ή οικισμού.

Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες γενικά αυξάνεται ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από το 5% στο 5,5%, ενώ για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις ΑΕΕΑΠ αυξάνεται ο ίδιος συντελεστής από 0,25% στο 0,35%.

Ο συμπληρωματικός φόρος σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα επιβάλλεται σε νομικά πρόσωπα με ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ ενώ με το ισχύον καθεστώς επιβάλλεται για ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ.

Παράλληλα προβλέπονται και αυξήσεις στους συντελεστές με τον ανώτατο συντελεστή να αυξάνεται στο 1,15% για ακίνητη περιουσία άνω των 2 εκατ ευρώ έναντι 1% σήμερα για περιουσία άνω του 1 εκατ . ευρώ.
Μεταβολές επέρχονται και στους συντελεστές του κύριου φόρου ΕΝΦΙΑ. Τα κλιμάκια αυξάνονται από 12 σε 25 ενώ προβλέπονται χαμηλότεροι συντελεστές για ακίνητα με μικρή αντικειμενική αξία.

Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας παύουν να απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και πλέον φορολογούνται με συντελεστή 1 τοις χιλίοις. Οι ανωτέρω συντελεστές θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Οι έμμεσοι φόροι

- Για τον ΦΠΑ το νομοσχέδιο προβλέπει πως ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε 24% στη φορολογητέα αξία, από 23%. Ακόμη σε σχέση με το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά αναφέρει πως δεν ισχύει για τα νησιά Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο, Σκιάθο από 1.10.2015 και για τα νησιά Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο από 1.6.2016.

- Για το φόρο διαμονής στα ξενοδοχεία αναφέρει πως επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της ακολούθως: 1) 1-2 αστέρων 0,50 €, 2) 3 αστέρων 1,50 €, 3) 4 αστέρων 3,00 €, 4) 5 αστέρων 4,00 € και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα ως ακολούθως: 1) 1-2 κλειδιά 0,25 €, 2) 3 κλειδιών 0,50 € και 3) 4 κλειδιών 1,00 €.

- Για το τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση αναφέρεται πως βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης και επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και υπολογίζεται ως ποσοστό 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. Οι διατάξεις αρχίζουν να ισχύουν από 1.6.2016 και καταλαμβάνουν λογαριασμούς που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

- Για τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας αναφέρεται πως βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας με πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνής ή/και ευρυζωνικής πρόσβασης (internet) και υπολογίζεται ως ποσοστό 5% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. Θα επιβληθεί από την 1η Ιουλίου 2017.

- Το νομοσχέδιο προβλέπει πως αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2016 για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται και κλιμακωτά διαμορφώνεται ως εξής: α) Ποσοστό 30% επί μικτού κέρδους μέχρι ποσού 100.000.000 ευρώ, β) Ποσοστό 32,5% επί μικτού κέρδους για το υπερβαίνον τμήμα από 100.000.001 ευρώ έως και 200.000.000 ευρώ, γ) Ποσοστό 35% επί μικτού κέρδους για το υπερβαίνον τμήμα από 200.000.001 ευρώ και πάνω. Τα ως άνω ετήσια ποσά μικτού κέρδους προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός 16 ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν.

- Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης 0,10 ευρώ ανά χιλιοστόλιτρο (ml) προϊόντος στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ή φιαλίδια μίας χρήσης που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου. Οι συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν υπόκεινται σε Φόρο Κατανάλωσης, εφόσον αποτελούνται μόνο από την εξωτερική συσκευή και δεν περιέχουν υγρά τα οποία καταναλώνονται μέσω αυτής.

- Επιβάλλεται από 1η Ιανουαρίου 2017 ο φόρος κατανάλωσης 3 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους στον καβουρδισμένο καφέ, 2 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους στον μη καβουρδισμένο καφέ, 4 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους στον στιγμιαίο καφέ και 4 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους στα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ.

-Ορίζονται νέοι συντελεστές για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης οι οποίοι κυμαίνονται από 4% έως 32% ανάλογα με τη φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων. Πλέον καταργείται το κριτήριο του κυλινδρισμού. Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης ορίζονται ως ακολούθως: α) Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ, 4%. β) Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 14.000 ευρώ και μέχρι 17.000 ευρώ, 8%. γ) Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 17.000 ευρώ και μέχρι 20.000 ευρώ, 16%. δ) Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 20.000 ευρώ και μέχρι 25.000 ευρώ, 24%. ε) Για αυτοκίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 25.000 ευρώ, 32%.

-Αυξάνεται από την 1η Ιουνίου 2016 ο φόρος πολυτελείας επί της φορολογητέας αξίας, στα δέρματα ερπετών, κροκοδείλων, σαυροειδών και αγρίων ζώων γενικά καθώς και πτηνών, ψαριών και θαλασσίων ζώων γενικά, κατεργασμένα ή μη, τεχνουργήματα από δέρμα, υποδήματα από δέρμα, ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα, τάπητες από οποιαδήποτε ύλη που περιέχουν μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι σε ποσοστό πάνω από 10%, μαργαριτάρια ακατέργαστα ή κατεργασμένα, πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, πέτρες, συνθετικές ή ανασχηματισμένες, κατεργασμένες ή ακατέργαστες, διαμάντια έστω και κατεργασμένα, σκόνη διαμαντιού και σκόνη από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες φυσικές ή συνθετικές, κοσμήματα με ή χωρίς πολύτιμες πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, είδη χρυσοχοΐας και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ρολόγια από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, κάσες (κελύφη) για ρολόγια από πολύτιμα μέταλλα όπως και τα βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα.

-Αυξάνεται σε 26% από 20% ο συντελεστής του αναλογικού φόρου των τσιγάρων , ο οποίος υπολογίζεται στη τιμή λιανικής πώλησης 1.000 τσιγάρων. Αυξάνεται σε 170 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους (από 156,70 ευρώ πριν) ο ΕΦΚ στο λεπτοκομμένο καπνό.

-Αυξάνεται σε 26% από 20% ο συντελεστής του αναλογικού φόρου των τσιγάρων , ο οποίος υπολογίζεται στη τιμή λιανικής πώλησης 1.000 τσιγάρων. Αυξάνεται σε 170 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους (από 156,70 ευρώ πριν) ο ΕΦΚ στο λεπτοκομμένο καπνό.

- Καταργούνται οι διατάξεις που προβλέπουν την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΕΦΚ για την αιθυλική αλκοόλη στη περιοχή των Δωδεκανήσων.

- Αυξάνεται ο συντελεστής ΕΦΚ που επιβάλλεται στη μπύρα σε 5 ευρώ από 2,60 ευρώ που είναι σήμερα. Για την μπύρα που παράγεται στην Ελλάδα ο ΕΦΚ αυξάνεται στα 2,5 ευρώ , από 1,30 ευρώ σήμερα.

- Αυξάνονται οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Στην βενζίνη αυξάνεται από 670 στα 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα, στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης αυξάνεται από τα 330 ευρώ στα 410 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, στο φωτιστικό πετρέλαιο από τα 330 ευρώ στα 410 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, στο υγραέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων αυξάνεται από 330 ευρώ σε 430 ευρώ ανά 1.000 χιλιόγραμμα και στο βιοντήζελ από από τα 330 ευρώ στα 410 ευρώ ανά 1.000 λίτρα. Ομοίως αυξάνεται από 230 ευρώ το χιλιόλιτρο σε 280 ευρώ το χιλιολιτρο ο συντελεστής ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου που τίθενται σε ανάλωση από την 15η Οκτωβρίου έως και τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

Tο νομοσχέδιο

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και άλλες φορολογικές διατάξεις. Συγκεκριμένα:

-Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (με σκοπό τον προσδιορισμό, την βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές, αλλά μόνον σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η Αρχή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

-Για το έτος 2017 ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς τέσσερα (μια πρόσληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις) και για το έτος 2018 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς τρία (μια πρόσληψη ανά τρείς αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. Στους ανωτέρω περιορισμούς δεν εμπίπτουν οι διορισμοί και οι προσλήψεις προσωπικού που προκύπτουν σε συμμόρφωση με αμετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων, για τις οποίες οι προβλεπόμενες αποφάσεις κατανομής έχουν εκδοθεί μετά την 1-1-2015, με αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς επίσης και η μεταφορά προσωπικού από τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφ. Α΄

- Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό 80% του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό 80% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία έτη.

-Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, υπολογίζεται η μείωση του φόρου αλλά μόνον στο εισόδημα που αποκτάται από την αγροτική δραστηριότητα. Εφόσον μαζί με τα εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου αποκτάται και εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις καθώς και αγροτική δραστηριότητα. Η μείωση του φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

-Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων (από 10% σε 15%) εφαρμόζεται για τα εισοδήματα από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά.

-Οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου υποχρεούνται σε καταβολή φόρου, ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξανόμενου κατά 1 ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεων τους, πλέον διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές. Σε περίπτωση μεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς, η προκύπτουσα νέα βάση υπολογισμού του φόρου ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου της μεταβολής μήνα. Ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές.

-Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία υποχρεούνται σε καταβολή φόρου ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξανομένου κατά 1 ποσοστιαία μονάδα και υπολογίζεται επί του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές. Σε περίπτωση παρακράτησης φόρου επί κτηθέντων μερισμάτων ο φόρος αυτός συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει από τη δήλωση που υποβάλλεται από την Εταιρεία Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία εντός του μηνός Ιουλίου. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για συμψηφισμό με επόμενες δηλώσεις. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας. Η υπεραξία από τη μεταβίβαση μετοχών των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος.

- Ο φόρος στα αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων θαυπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, λογίζεται καθημερινά, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και αποδίδεται στην αρμόδια φορολογική αρχή μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του.

-Ο οφειλόμενος φόρος για τους ΟΣΕΚΑ κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος: α) του 0,025% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς, β) του 0,175% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ, γ) του 0,25% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μικτούς ΟΣΕΚΑ και δ) του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μετοχικούς και λοιπούς ΟΣΕΚΑ. Από τον φόρο εκπίπτουν α) τυχόν φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή και β) τυχόν φόρος που αναλογεί, και έχει καταβληθεί από άλλους ΟΣΕΚΑ ή άλλους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων στα μερίδια των οποίων έχει επενδύσει ο ΟΣΕΚΑ.

Οι πωλήσεις δανείων

-Το νομοσχέδιο αναφέρει πως η διαχείριση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα εκτός των αναφερόμενων στην περ. δ της παρ. 5 του άρθρου του ν. 4261/2014 (Α΄107) ανατίθεται αποκλειστικά: αα) σε ανώνυμες εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ειδικού και αποκλειστικού σκοπού, υπό την επιφύλαξη της παρ. 20, που εδρεύουν στην Ελλάδα και ββ) σε εταιρίες που εδρεύουν σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), με οποιοδήποτε νομικό τύπο αποδεκτό για ιδρύματα που διέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36 (EEL 176/338/27.06.2013) και με την προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί νόμιμα στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος με σκοπό την διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Οι παραπάνω εταιρίες λαμβάνουν ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος.

-Με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου συνιστάται Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών. Το Συμβούλιο ενεργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού και είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση και δημοσιοποίηση της στρατηγικής και των πολιτικών σχετικά με την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, καθώς και την κατάρτιση και επικαιροποίηση ενός σχεδίου δράσης με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Λοιπές διατάξεις

-Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ σε εφαρμογή της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, με τη διατήρηση δημόσιου έλεγχου αυτής. Προβλέπεται δε η λήψη ρυθμιστικών μέτρων με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση επιλέξιμων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στο εγχώριο ενεργειακό μίγμα, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών και τη βελτίωση της ποιότητας και των τιμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές.

- Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού και με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

-Για το δασικό χάρτη οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν πως οι δασικές εν γένει εκτάσεις απεικονίζονται σε κατάλληλης κλίμακας αεροφωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συμπληρωθεί µε τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των πρόσφατων και ιστορικών αεροφωτογραφιών, τις διοικητικές πράξεις και τα διαθέσιμα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, αποτελεί τον δασικό χάρτη. Όπως ξεκαθαρίζεται στον δασικό χάρτη δεν απεικονίζονται τα εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση.

-Συνιστάται Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, της οποίας προΐσταται Γενικός Γραμματέας και αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και έχει ως αποστολή α) το σχεδιασμό και την κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ), με έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των ευρυζωνικών υποδομών, και στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και την υποβολή της στον Πρωθυπουργό προς έγκριση, β) την παρακολούθηση της εφαρμογής και το συντονισμό των Υπουργείων αναφορικά με τις επιμέρους δράσεις υλοποίησης της ΕΨΣ, γ) την αποτίμηση της υλοποίησης της ΕΨΣ και τη διατύπωση σχετικών προτάσεων στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς και δ) τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας για θέματα που άπτονται της ΕΨΣ.

-Στο νομοσχέδιο υπάρχει διάταξη που προβλέπει πως στα μέλη της Κυβέρνησης, στους Υφυπουργούς, στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους βουλευτές και ευρωβουλευτές, στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Υπουργείων, στους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στους Περιφερειάρχες και τους Δημάρχους, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, στους Προέδρους, Διοικητές, Υποδιοικητές και Γενικούς Διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, που ελέγχονται από το κράτος, απαγορεύεται να συμμετέχουν είτε οι ίδιοι, είτε με παρένθετα πρόσωπα, στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρειών που έχουν ως πραγματική ή καταστατική έδρα κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα, και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί βάσει της ως άνω διάταξης και ισχύουν κάθε φορά. Η κατά παράβαση άμεση ή δια παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία που έχει ως έδρα κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό τομέα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ.

-Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Παραχώρησης για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 14 Δεκεμβρίου 2015 μεταξύ : α) του Ελληνικού Δημοσίου, β) της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε.», γ) της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ A ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ) των μετόχων της εν λόγω ανώνυμης εταιρίας, ήτοι (α) της γερμανικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE» και (β) της κυπριακής εταιρίας με την επωνυμία «SLENTEL LIMITED».

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Hellenic Company of Assets and Participations) για να διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία του Δημοσίου προκειμένου να συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και να συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ιδρύεται με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 40 εκατ. ευρώ και στον έλεγχο της νέας εταιρείας μεταβιβάζονται άνευ ανταλλάγματος το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ενώ ιδρύεται η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ (ΕΔΗΣ). Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας θα λειτουργεί με Εποπτικό Συμβούλιο το οποίο θα εποπτεύει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τρία μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου επιλέγονται από το Ελληνικό Δημόσιο και δύο μέλη - μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος - από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Το διοικητικό συμβούλιο θα αποτελείται από 5 έως 7 μέλη που εκλέγονται για τετραετή θητεία με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου το οποίο διορίζει τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ