ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 50% η σύνταξη χηρείας για όσους εργάζονται

Στο 50% η σύνταξη χηρείας για όσους εργάζονται

Παρεμβάσεις στις συντάξεις χηρείας για όσους εργάζονται και επιστροφή των εκπτώσεων που παρέχονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις καταβολής εισφορών από ασφαλισμένους, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε πριν λίγο στη Βουλή η κυβέρνηση και η οποία επιφέρει αλλαγές στον ασφαλιστικό νόμο 4387/2016 που ψηφίσθηκε προ δύο εβδομάδων.

Σύμφωνα με την τροπολογία, μετά την πάροδο τριετίας και υπό τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την καταβολή σύνταξης σε επιζώντα σύζυγο λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, εφαρμόζεται η καταβολή του 50% της σύνταξης στον επιζόντα εάν εργάζεται, ή υποαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Μέχρι σήμερα (πριν το νόμο Κατρούγκαλου) ο επιζών σύζυγος δικαιούταν το 70% του ποσού της σύνταξης του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. Μετά τη λήξη της τριετίας από το θάνατο, εάν ο επιζών σύζυγος εργαζοταν ή συνταξιοδοτούταν από οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο (πλην του ΟΓΑ), το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης σε αυτόν μειωνόταν κατά 50% μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους και κατά 30% από τη συμπλήρωση του 65ου έτους και μετά. Πλέον οι ανωτέρω δικαιούχοι θα λαμβάνουν το 50% της σύνταξης.

Με την ίδια τροπολογία θα αποτελούν πλέον ασφαλιστικές οφειλές και θα εξοφλούνται κατά την οριζόμενη διαδικασία, οι χορηγούμενες εκπτώσεις προς τους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους που υπάγονται ή θα υπάγονταν έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ καθώς και προς τους αυτοαπασχολούμενους απόφοιτους σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια, αναφορικά με την καταβολή εισφορών κυρίας σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης.

Ακόμη, για τους ίδιους ασφαλισμένους τίθεται χρονικό όριο 5 ετών στη χορηγούμενη έκπτωση για τον υπολογισμό επί του εκάστοτε κατώτατου βασικού μισθού, του προβλεπόμενου ποσοστού εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη.

Ακόμη, με την τροπολογία προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της επιπλέον παροχής στην σύνταξη των ασφαλισμένων που έως την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, καθώς και των ασφαλισμένων που προέρχονται από το ΤΣΑΥ και έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων.

Τέλος, με την τροπολογία προβλέπεται η τήρηση του κοινού μητρώου εισφορών και φόρου εισοδήματος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, κάτι που ωστόσο ενδεχομένως να είναι δυσλειτουργικό στο μέλλον όταν η ΓΓΔΕ μετατραπεί σε Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ