ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρατείνεται το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Παρατείνεται το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Με στόχο την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων, ώστε να εκσυγχρονιστεί η υποδομή και η λειτουργία τους παρέτεινε το υπουργείο Οικονομίας την προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος δράσης.

Ο στόχος του υπουργείου επεκτείνεται στην ποιοτική αναβάθμισή τους, τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιωθεί η θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι τις 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) 1 μισθωτής εργασίας.

Για τις ανάγκες του προγράμματος "Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών" και σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 ευρώ), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από 150.000 ευρώ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 ευρώ).

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ