Έως τις 22 Ιουνίου το Μεσοπρόθεσμο στη Βουλή

Σφοδρές πιέσεις προκειμένου το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2017-2020 να κατατεθεί στη Βουλή έως την επομένη Τετάρτη 22 Ιουνίου δέχεται η κυβέρνηση από τους δανειστές.

Το αναθεωρημένο Μνημόνιο που παραδόθηκε στην κυβέρνηση στις 5 Ιουνίου αναφέρει πως το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής θα έπρεπε να είχε νομοθετηθεί (κυρωθεί από τη Βουλή) έως τον Μάιο του 2016!.

Μάλιστα, κατά το Μνημόνιο, η κυβέρνηση θα πρέπει να παρακολουθεί τους δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από τυχόν δικαστικές αποφάσεις και να λαμβάνει «αντισταθμιστικά μέτρα», προκειμένου να μην διαταράσσονται οι στόχοι της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής για το διάστημα 2017-2020.

Αν και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής έχει αρχίσει να καταρτίζεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη, ωστόσο απομένουν σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να τύχουν διαβούλευσης με τους θεσμούς προκειμένου στην εβδομάδα που υπολείπεται αυτό να οριστικοποιηθεί.

Αυτό διότι το Μεσοπρόθεσμο θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλοποίησης για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων ακόμη και για μετά τη λήξη του προγράμματος, καθώς περιέχει τους προϋπολογισμούς σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και εστιάζει τόσο στην Κεντρική Διοίκηση, όσο και στη Γενική Κυβέρνηση.

Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2017-2020 θα περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2014-2015), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για το τρέχον έτος (2016), το έτος προϋπολογισμού (2017) και τα τρία επόμενα έτη (2018-2020).

Το νέο Μεσοπρόθεσμο θα δίνει μια σαφή εικόνα των δημοσιονομικών ορίων και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται για την επόμενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων, καθώς και των προτεραιοτήτων της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Κυρίως θα θέτει τα ανώτατα όρια (κόφτες) δαπανών για όλη την περίοδο για τα υπουργεία, καθώς και τους στόχους ισοζυγίου για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το ΔΝΤ έχουν ταχθεί υπέρ της θέσπισης χαμηλότερων πρωτογενών πλεονασμάτων για μετά το 2018 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς θα αποτυπωθούν στο Μεσοπρόθεσμο τα μεγέθη για το πλεόνασμα των ετών 2019 και 2020.

Διαβάστε επίσης