ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εισοδηματική ανισότητα τροφοδότησε το Brexit

Η εισοδηματική ανισότητα τροφοδότησε το Brexit

Οι αγανακτισμένοι Βρετανοί που ψήφισαν υπέρ του Brexit προέρχονται από τα μεσαία και φτωχά στρώματα του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο από την εισοδηματική ανισότητα.

Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό της εισοδηματικής ανισότητας είναι κάτι που διεθνώς, τόσο στο Δυτικό κόσμο όσο και στην Ανατολή λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις και πυροδοτεί με τη σειρά τους κοινωνικές αντιδράσεις και πρωτόγνωρες κοινωνικοπολιτικές μεταβολές με πρώτη και καλύτερη την αναστροφή της παγκοσμιοποίησης.

Σύμφωνα με στοιχεία των Wealth-X και UBS από τα 232 τρισ. δολάρια που εκτιμάται σήμερα η συνολική αξία του ιδιωτικού πλούτου, τα 77 τρισ. δολάρια, δηλαδή σχεδόν όσο το ετήσιο παγκόσμιο ΑΕΠ, ελέγχονται από 16,6 εκατομμύρια κατοίκους που αντιστοιχούν στο 0,334% του συνολικού ενήλικου πληθυσμού των 4,89 δισεκατομμυρίων κατοίκων του πλανήτη.

Είναι χαρακτηριστικό πως 211.275 εκατομμυριούχοι με κινητή περιουσία άνω των 30 εκατ. ευρώ (το 0,004% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού) ελέγχουν το 12,8% (29,7 τρισ. δολάρια) του συνολικού πλούτου, την ώρα που 2.325 δισεκατομμυριούχοι διαθέτουν περιουσία 7,3 τρισ. δολαρίων. Από την άλλη πλευρά το 66,3% του ενήλικου πληθυσμού (3,25 δισεκατομμύρια άνθρωποι) με περιουσία κάτω των 10.000 δολαρίων ελέγχουν μόλις το 5,9% του παγκόσμιου πλούτου (13,8 τρισ. δολάρια).

Επίσης, το 0,01% του ενήλικου πληθυσμού (682.775 άτομα) με περιουσία από 10 ως 29 εκατ. δολάρια ελέγχει το 6,4% του πλούτου (14,9 τρισ. δολάρια), το 0,02% (835.950 άτομα) με περιουσία 5-9,9 εκατ. δολάρια το 2,7% του πλούτου (6,2 τρισ. δολάρια), ενώ το 0,3% (14.930.000 άτομα) με περιουσία 1 ως 4,9 εκατ. δολάρια το 11,3% του παγκόσμιου πλούτου (26,2 τρισ. δολάρια).

Παράλληλα, οι ευκατάστατοι αυτού του πλανήτη με περιουσία 100.000 ως 900.000 δολαρίων, δηλαδή το 7,5% του ενήλικου πληθυσμού (366.340.000 άτομα), ελέγχουν το 45,3% του παγκόσμιου πλούτου (105,4 τρισ. δολάρια), ενώ το 25,8% του ενήλικου πληθυσμού (1.265.000 άτομα) θεωρείται η μεσαία τάξη με περιουσία 10.000- 99.000 δολάρια (συνολικά 36,3 τρισ. δολάρια) ελέγχοντας 15,6% του παγκόσμιου πλούτου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ