ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε εκκρεμότητα επιστροφές ΦΠΑ 1 δισ. ευρώ

Σε εκκρεμότητα επιστροφές ΦΠΑ 1 δισ. ευρώ

«Αγκάθι» αποτελούν για τη φορολογική διοίκηση 9.964 εκκρεμείς υποθέσεις ΦΠΑ που αντιστοιχούν σε επιστροφή φόρου 1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως σήμερα ο μέσος χρόνος αναμονής για την επιστροφή ΦΠΑ ανέρχεται σε 235 ημέρες με περίπου 5.689 αιτήσεις να έχουν χρόνο αναμονής μεγαλύτερο των 90 ημερών. Το ποσό επιστροφής ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε αυτές τις αιτήσεις ανέρχεται σε 820 εκατ. ευρώ !

Στη βάση αυτή ο επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής. συνέστησε 13μελή επιτροπή παρακολούθησης των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής ΦΠΑ που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο.

Έργο της επιτροπής είναι η διαρκής διερεύνηση, η μελέτη και η επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή η θέσπιση νέων κριτηρίων επιλογής υποθέσεων επιστροφής ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ σε επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου, για την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και την μείωση του διοικητικού κόστους της φορολογικής διοίκησης.

Η επιτροπή θα υποβάλλει μηνιαίως και όποτε άλλοτε απαιτείται αναφορές προόδου στον κ. Πιτσιλή προκειμένου να ελέγχεται η πρόοδος της επιστροφής ΦΠΑ.

Σημειώνεται πως προκειμένου να περιορισθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ των υποθέσεων εκείνων των οποίων η επιστροφή διενεργείται μετά από έλεγχο, η ΓΓΔΕ προέκρινε την διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου έναντι του πλήρους ελέγχου για την πλειονότητα των υποθέσεων.

Ωστόσο, οι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι δεν ήταν παρά περιορισμένοι με αποτέλεσμα οι εγκρίσεις για την επιστροφή ΦΠΑ να δίνονται με το σταγονόμετρο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ