ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο της ΓΓΔΕ οι εταιρείες Ελλήνων σε Βουλγαρία και Κύπρο

Στο στόχαστρο της ΓΓΔΕ οι εταιρείες Ελλήνων σε Βουλγαρία και Κύπρο
REUTERS/Leonhard Foeger

Να θέσει τέρμα σε επίπλαστες καταστάσεις που οδηγούν στην αποφυγή φορολόγησης στην Ελλάδα είναι διατεθειμένος ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής και προς την κατεύθυνση αυτή έχει προγραμματίσει σειρά παρεμβάσεων για το επόμενο εξάμηνο.

Την τελευταία διετία δεκάδες Έλληνες ιδρύουν επιχειρήσεις σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Μάλτα για φορολογικούς λόγους, με το φαινόμενο να έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Αυτό που προκαλεί προβληματισμό είναι πως πολλοί εκ των εν λόγω φορολογουμένων εκδίδουν τιμολόγια απευθείας σε Κύπρο, Βουλγαρία και Μάλτα για υπηρεσίες που παρέχουν στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη πρακτική επιτρέπει σε αυτές τις οντότητες να πληρώνουν φόρο με τον ευνοϊκότερο βουλγαρικό, κυπριακό και μαλτέζικο συντελεστή, αλλά αυτό οδηγεί σε μια προφανή απώλεια φορολογικών εσόδων την Ελλάδα - όπου ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων είναι σήμερα στο 29%.

Να τονισθεί πως σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία, οι εταιρείες της ΕΕ πρέπει να καταβάλουν φόρο επί των κερδών τους εντός της ΕΕ, όπου λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα τους. Η πρακτική λοιπόν των προαναφερθέντων φορολογουμένων είναι κατάφορα παράνομη.

Στόχος της ελληνικής φορολογικής διοίκησης είναι να αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις κατάχρησης, όπου οι φορολογούμενοι, μέσω των συγκεκριμένων επίπλαστων καταστάσεων, αποφεύγουν τεχνητά τη φορολογία στην Ελλάδα.

Προς την κατεύθυνση αυτή δρομολογούνται από τη ΓΓΔΕ οι εξής παρεμβάσεις:

  • Την έκδοση εγκυκλίων σχετικά με την παροχή οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με τη διαμόρφωση των αιτημάτων ανταλλαγής πληροφοριών προς αλλοδαπές αρχές. Η πρώτη εγκύκλιος θα αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος και η δεύτερη στην αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών.
  • Την τροποποίηση του Ν.4170/2013 με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/2376 για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης.
  • Την ταξινόμηση των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) που έχει συνάψει η Ελλάδα, σύμφωνα με το πρότυπο σύμβασης του ΟΟΣΑ ανά χώρα και ανά κατηγορία εισοδήματος.
  • Την έκδοση τουλάχιστον 15 εγκυκλίων για ερμηνεία άρθρων αντίστοιχου αριθμού Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.
  • Την κατάρτιση σχεδίων νόμου για τις συμφωνίες με τρίτες χώρες και εξαρτημένα εδάφη της ΕΕ.

Με τον τρόπο αυτό οι ελληνικές φορολογικές αρχές θα απευθύνονται με πιο συντονισμένο τρόπο στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και θα μπορούν να διερευνούν ταχύτατα υποθέσεις φοροαποφυγής, βασιζόμενες σε διασταυρώσεις ακριβείας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ