ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις «ράγες» το νέο υπέρ- Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων

Στις «ράγες» το νέο υπέρ- Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων

Πριν από τις διακοπές του Αυγούστου κυβέρνηση και θεσμοί αναμένεται να έχουν καταλήξει στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το Εποπτικό Συμβούλιο (Supervisory Board) της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, του γνωστού υπέρ- Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι σχετικές συζητήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπουργείου Οικονομικών είναι προχωρημένες και ήδη τα πρώτα ονόματα είναι στο τραπέζι.

Σημειώνεται πως το Εποπτικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από 5 μέλη, εκ των οποίων η ελληνική πλευρά θα διορίσει τα τρία μέλη και η Κομισιόν μαζί με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) τα άλλα δύο. Οι αποφάσεις του Supervisory Board θα λαμβάνονται με πλειοψηφία τεσσάρων μελών και όλοι οι ψήφοι έχουν την ίδια βαρύτητα.

Το Εποπτικό Συμβούλιο με τη σειρά του θα είναι αυτό που θα διορίσει και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή του οργάνου που θα αναλάβει να ασκεί το μάνατζμεντ της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας .

Υπενθυμίζεται πως στο νέο υπέρ- Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων έχουν υπαχθεί το ΤΑΙΠΕΔ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και η υπό σύσταση Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ).

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας θα λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διαχειριζόμενη και αξιοποιώντας τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να συνεισφέρει πόρους για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν αφενός στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου στην απομείωση του χρέους.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας θα προωθεί μεταξύ άλλων μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ