ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μίνι» - φορολογικό κατέθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή

«Μίνι» - φορολογικό κατέθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή

Τη δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων οφείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 150.000 ευρώ, αλλαγές στο καθεστώς ΦΠΑ για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ, αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας εισαγόμενων αυτοκινήτων , καθώς και αυστηρές κυρώσεις σε υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών που παραβιάζουν το φορολογικό απόρρητο περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας καπνού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών επέρχονται τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, ιδρύεται Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, ενισχύεται η η χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και εναρμονίζεται η εθνική με την κοινοτική νομοθεσία στα θέματα της κατασκευής, την παρουσίασης και την πώλησης προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.

Ακόμη, οι διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Την κατάργηση της έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα εφόσον εισπράττουν εισοδήματα από τόκους άνω των 300 ή των 600 ευρώ αντίστοιχα. Οι εν λόγω φορολογούμενοι απολαμβάνουν σήμερα 50% έκπτωση όταν έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από 9.000 ευρώ και 100% έκπτωση όταν πρόκειται για ανάπηρους και πολύτεκνους με ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ.
  • Τα τέλη κυκλοφορίας των μεταχειρισμένων Ι.Χ. που εισάγονται στην Ελλάδα από το 2017 θα υπολογίζονται με βάση το έτος που πρωτοταξινομήθηκαν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο με βάση το έτος που πήραν πινακίδες στην Ελλάδα. Η διάταξη οδηγεί σε μειώσεις των τελών για παλαιότερα οχήματα που έχουν πρωτοταξινομηθεί σε χώρα της ΕΕ.
  • Την αναδρομική επιβολή από την 1η Ιανουαρίου 2016 πρόστιμων από 500 έως 20.000 ευρώ για περιπτώσεις επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών για την έκδοση στοιχείων λιανικής χωρίς τη χρήση ή με τη χρήση μη εγκεκριμένου φορολογικού μηχανισμού, καθώς και για την έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης.
  • Θεσπίζονται πρόστιμα από 1.000 έως και 100.000 ευρώ για την παραβίαση από υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται στην φορολογική διοίκηση. Για την παραβίαση του απορρήτου από επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έργα του υπουργείου Οικονομικών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ.
  • Την παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου 2016 της προθεσμίας για την υποβολή από τους φορολογούμενους δήλωσης αποδοχής των φορολογικών τους παραβάσεων προκειμένου να καταβάλλουν πρόστιμα με βάση τις ευνοϊκότερες διατάξεις του τελευταίου νόμου για το ποινολόγιο της εφορίας.
  • Την διεύρυνση των περιπτώσεων ειδικών απαλλαγών από τον ΦΠΑ. Ειδικότερα, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς καθώς και σε φιλανθρωπικούς εγχώριους και ξένους που στοχεύουν στην ανακούφιση των προσφύγων. Η απαλλαγή ισχύει αναδρομικά από 1/1/2015.
  • Την αλλαγή από 1η Ιανουαρίου 2017 του καθεστώτος ΦΠΑ για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Βάσει των διατάξεων τίθεται όριο εσόδων 15.000 ευρώ και επιδοτήσεις 5.000 ευρώ, σαν κριτήριο για υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς αγρότες, ενώ παύουν να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς οι αγρότες που παραδίδουν προϊόντας τους από λαϊκές αγορές ή δικό τους κατάστημα.
  • Την πρόσληψη ιδιωτών έως και τις 31/12/2016 με ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων του υπουργείου Οικονομικών.
  • Την δημοσιοποίηση στοιχείων όσων χρωστούν άνω των 150.000 ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Μάλιστα, το χρονικό όριο για να δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους αντί για 1 έτος από την ημερομηνία που κατέστησαν οι οφειλές ληξιπρόθεσμες μειώνεται στους 3 μήνες.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ





ΔΗΜΟΦΙΛΗ