ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τιμωρητικό» το νομοσχέδιο για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων

«Τιμωρητικό» το νομοσχέδιο για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων
REUTERS/Leonhard Foeger

Μετά το άνοιγμα της Βουλής από τις θερινές διακοπές και πιθανότατα στα μέσα Σεπτεμβρίου θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων.

Το νομοσχέδιο είναι ακόμη υπό διαβούλευση με τους θεσμούς ενώ έχει σταλεί προς «πιστοποίηση» και στους εμπειρογνώμονες της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Financial Action Task Force-FATF) στο Παρίσι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι συμβατό με τα πρότυπα και τις οδηγίες που έχει θεσπίσει η FATF.

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης είναι ο κύριος φορέας δημιουργίας κανόνων διεθνούς δικαίου κατά του ξεπλύματος του «βρώμικου» χρήματος. Πρόκειται για φορέα, που υποστηρίζεται γραμματειακά από τον ΟΟΣΑ, και συστάθηκε το 1989 από τους αρχηγούς των κρατών μελών του G7.

Σκοπός της FATF είναι η εισαγωγή διεθνών προτύπων, η εξασφάλιση διεθνούς δράσης και η εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο των κρατών μελών των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Δεδομένου ότι το νομοσχέδιο για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων που έχει καταρτίσει η κυβέρνηση ουσιαστικά ρυθμίζει το ζήτημα και «μαύρων» καταθέσεων ζητήθηκε η γνώμη της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης προκειμένου να μην κατηγορηθεί η Ελλάδα πως καταστρατηγεί τις συμφωνίες που η ίδια έχει συνομολογήσει τα τελευταία 27 χρόνια.

Αλλά το νέο νομοσχέδιο ουσιαστικά αντλεί ισχύ από τις ριζικές αλλαγές που θα επέλθουν σε λιγότερο από έξι μήνες στο ζήτημα της ενημέρωσης των ελληνικών Αρχών από τις φορολογικές Αρχές του εξωτερικού για τα χρήματα και τις επενδύσεις Ελλήνων σε ιδρύματα της αλλοδαπής.

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θα ενεργοποιηθεί το σύστημα Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών, που έχει υπογράψει η Ελλάδα με περίπου άλλες 100 χώρες στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, με τις ελληνικές αρχές να αποκτούν εικόνα για τις καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια, μερίσματα, τόκους, ασφαλιστήρια συμβόλαια και ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό Ελλήνων από τη Σιγκαπούρη έως την Ελβετία.

Η πρώτη αποστολή στοιχείων θα αφορά σε περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων τα οποία βρίσκονταν το 2016 σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή λογαριασμούς θεματοφυλακής (ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία) σε 60 χώρες του κόσμου.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων καταρτίζεται πλέον με έναν συνδυασμό φόρων και προσαυξήσεων που μπορεί να αγγίζουν έως και το 90% των αφορολόγητων χρημάτων. Το αντάλλαγμα δεν θα είναι άλλο από την απαλλαγή από ποινικές κυρώσεις για πράξεις φοροδιαφυγής.

Οι συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών για την τελική μορφή του νομοσχεδίου βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, αλλά υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία για τη βάση στην οποία θα αρχίσει να χτίζεται ο λογαριασμός, η οποία δεν είναι άλλη από τον φόρο που αντιστοιχούσε στον χρόνο της απόκρυψης.

Για παράδειγμα, αν τα κεφάλαια αποκτήθηκαν πέρυσι όταν ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής ήταν 42%, τότε το πρώτο κλιμάκιο είναι ακριβώς το 42% . Στη συνέχεια θα υπάρξουν προσαυξήσεις από 6% έως και 45% σε συνάρτηση με τον χρόνο απόκρυψης των εισοδημάτων και το ύψος τους. Ο συνδυασμός φόρου και προσαυξήσεων εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και 90% στη χειρότερη -για όσους έχουν αδήλωτα κεφάλαια- περίπτωση ή να περιοριστεί σε ποσοστό της τάξεως του 70% στην καλύτερη.

Έτσι, αν ένας φορολογούμενος έχει αποκρύψει 1 εκατ. ευρώ, η οικειοθελής αποκάλυψη του ποσού θα σημάνει ότι στον τραπεζικό λογαριασμό του θα μείνουν από 100.000 έως 300.000 ευρώ.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ