ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε οι οφειλέτες των Ταμείων μπορούν να ξανακερδίσουν τις 100 δόσεις

Πότε οι οφειλέτες των Ταμείων μπορούν να ξανακερδίσουν τις 100 δόσεις

Στην αποσαφήνιση πως οι οφειλέτες που έχουν απολέσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων (Ν. 4321/2015) λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών δεν θεωρούνται έκπτωτοι και δύνανται να τη συνεχίσουν, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί αν η ρύθμιση δεν είχε απολεσθεί προχώρησε ο υφυπουργός Εργασίας Θανάσης Πετρόπουλος απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης.

Ο κ. Πετρόπουλος ξεκαθάρισε πως σύμφωνα με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.4321/2015, προβλέφθηκε η δυνατότητα καταβολής των οφειλών σε έως 100 δόσεις, με έκπτωση σε ποσοστό έως 100% επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, αναλόγως με το σχήμα των δόσεων που είχε επιλεχθεί και επιτόκιο αποπληρωμής 3%.

Ωστόσο όπως διευκρίνισε σε περιπτώσεις που υφίστανται ρυθμισμένες οφειλές του Ν. 4321/2015, οι οποίες καταβάλλονται και στη συνέχεια προκύψουν άλλες ασφαλιστικές οφειλές που δεν σχετίζονται με τρέχουσες εισφορές, οι τελευταίες δύνανται να υπαχθούν αυτοτελώς στις σχετικές πάγιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών (Ν.4152/2013), ενώ δε θίγονται οι λοιπές ρυθμισμένες οφειλές.

"Οι οφειλέτες που έχουν απολέσει τη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του παραπάνω νόμου, δε θεωρούνται έκπτωτοι και δύνανται να τη συνεχίσουν, εφόσον καταβάλλουν τις δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί, αν η ρύθμιση δεν είχε απολεσθεί", ανέφερε σχετικώς ο κ. Πετρόπουλος στην απάντησή του.

Ο υφυπουργός Εργασίας τόνισε πως σήμερα οι οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ρυθμίζονται βάσει των διατάξεων του Ν. 4152/2013, ενώ το επιτόκιο αποπληρωμής της ρύθμισης ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο πλέον 5% σε ετήσια βάση.

Συγκεκριμένα οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να αποπληρώνονται είτε με έκπτωση 25% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2017, είτε με ένταξη του συνόλου των καθυστερούμενων οφειλών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων στη "Πάγια" ρύθμιση με κεφαλαιοποίηση τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα και καταβολή αυτών σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ