ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξάνονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ΓΓΔΕ

Αυξάνονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ΓΓΔΕ

Την εντατικοποίηση των μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προς τις ΔΟΥ ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής με εγκύκλιο που απηύθυνε προς τις εφορίες.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται πως το υπουργείο Οικονομικών παγίως δίνει πρωταρχική σημασία και προτεραιότητα στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, οι οποίοι αποσκοπούν τόσο στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και στη βελτίωση της συμμόρφωσης, όσο και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων.

Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιλή στην υφιστάμενη οικονομική συγκυρία η εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα των μερικών επιτόπιων ελέγχων είναι ακόμη πιο επιτακτική, διότι οι έλεγχοι αυτοί, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας μετά και την τροποποίηση τους με τον ν. 4337/2015, δεν αποσκοπούν αποκλειστικά στον εντοπισμό τυπικών παραβάσεων που αφορούν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων, και στην επιβολή των αντίστοιχων προστίμων, αλλά αποτελούν και ένα σημαντικό εργαλείο για την καταγραφή πληροφοριών για τη συμπεριφορά του φορολογουμένου, οι οποίες θα καταχωρούνται και θα αξιοποιούνται για τη διενέργεια περαιτέρω ενεργειών της φορολογικής διοίκησης με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης (στο πλαίσιο λόγου χάρη, έμμεσων, τεχνικών ελέγχων).

Βάσει της εγκυκλίου, οι έλεγχοι εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων θα διενεργούνται σε όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας με προτεραιότητα σε αυτούς που παρουσιάζουν υψηλή παραβατικότητα. Οι κλάδοι με την υψηλή παραβατικότητα δύνανται να εξευρίσκονται:

  • Από τα στοιχεία του αρχείου της υπηρεσίας και τα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ-ELENXIS.
  • Από έγγραφη πληροφόρηση (δελτία πληροφοριών, καταγγελίες φορολογουμένων κλπ.).
  • Από επιλογή από εξωτερική πληροφόρηση ή άλλη αιτία, του Προϊσταμένου της υπηρεσίας.

Δεδομένων αυτών ο κ. Πιτσιλής ζήτησε οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών που διενεργούν τον μερικό επιτόπιο έλεγχο πρόληψης (ΥΕΔΔΕ, Δ.Ο.Υ., πλην των Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ, Πλοίων και Κατοίκων Εξωτερικού), να εντείνουν τις προσπάθειες τους και να μεριμνούν για τη συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης βιβλίων και της έκδοσης φορολογικών στοιχείων για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, με προτεραιότητα σε κλάδους ή φορολογούμενους με υψηλή παραβατικότητα.

Τα συνεργεία ελέγχου θα αποτελούνται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους (στην περίπτωση μάλιστα των εφορειών στα συνεργεία δύνανται να συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι και όχι μόνον όσοι υπηρετούν σε τμήματα Ελέγχου) και θα διενεργούν μερικούς επιτόπιους ελέγχους τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες.

Οι επικεφαλής των υπηρεσιών πρέπει να μεριμνούν για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων σε ημερήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων του Σαββάτου και της Κυριακής, εκδίδοντας γενική χειρόγραφη εντολή ελέγχου.

Τέλος, αναφέρεται ότι, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητήθηκε και θα παρασχεθεί η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας στη διενέργεια των μερικών επιτόπιων ελέγχων που με τη δημιουργία μικτών κλιμακίων ελέγχου, τουλάχιστον τέσσερις φορές το μήνα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών απαιτείται να έρθουν σε επαφή με τους κατά τόπους αστυνομικούς διευθυντές για τον προγραμματισμό των σχετικών ελέγχων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ