ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Όσο η Ελλάδα γερνάει χάνει σε παραγωγικότητα

ΔΝΤ:  Όσο η Ελλάδα γερνάει χάνει σε παραγωγικότητα

Προειδοποιήσεις για τις δημογραφικές επιπτώσεις στην οικονομία της ευρωζώνης απηύθυνε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τις αναφορές του να έχουν ειδικό βάρος για την Ελλάδα.

Σε ανάλυση που δημοσίευσε το ΔΝΤ αναφέρεται πως παράλληλα με τη γήρανση του πληθυσμού, το εργατικό δυναμικό στη ζώνη του ευρώ επίσης γερνάει.

Οι προειδοποιήσεις αυτές είναι ειδικού βάρους για την Ελλάδα όπου ο πληθυσμός σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat γερνάει ταχύτατα.

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γηράσκοντα πληθυσμό με ποσοστό αύξησης 21,4%, έναντι 17,2% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών στην Ελλάδα αναλογούν σήμερα στο 14% του πληθυσμού, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις το 2020 θα είναι άνω του 20%, και το 2030 θα προσεγγίζουν το 30%.

Όπως υποστηρίζει το ΔΝΤ η δημογραφική γήρανση στη ζώνη του ευρώ θα μπορούσε να προκαλέσει μείωση της παραγωγικότητας κατά τα επόμενα έτη και αύξηση των προκλήσεων για τις κυβερνήσεις όπως η ελληνική που ήδη ασχολούνται με τα κληροδοτήματα της κρίσης, όπως η υψηλή ανεργία και το χρέος.

Το ΔΝΤ προειδοποιεί πως έως το 2036 ο αριθμός των συνταξιούχων στη ζώνη του ευρώ θα αυξηθεί σε σύγκριση με τα άτομα ηλικίας 15-64 ετών, ενώ το ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών αναμένεται να αυξηθεί κατά ένα τρίτο, από 15% στο 20% κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες.

Αναλύοντας στοιχεία της περιόδου 1950-2014 το ΔΝΤ κατέληξε στο ότι κάθε ποσοστιαία αύξηση 5% στο ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών οδηγεί σε μείωση της συνολικής παραγωγικότητας μεταξύ 2% και 4%.

Σε έκθεση που εξέδωσε προ μηνός το ΔΝΤ υποστήριζε πως οι δημογραφικές εξελίξεις και δη η γήρανση του πληθυσμού αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη επηρεάζοντας ταυτόχρονα αρνητικά το δημόσιο χρέος.

Όπως τονιζόταν σχετικά, οι χώρες που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από τη γήρανση του εργατικού δυναμικού είναι η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Ιρλανδία, όπου η μέση αύξηση του μεριδίου των παλαιών εργαζομένων στο συνολικό εργατικό δυναμικό θα είναι περίπου 10% μεταξύ 2020 και 2035.

Αυτό αυτομάτως σημαίνει πως η παραγωγικότητα των εργαζομένων στην ελληνική οικονομία θα καταγράψει σημαντική μείωση τα επόμενα χρόνια.

Αυτό συνεπάγεται πως οι επώδυνες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα για την ενίσχυση της παραγωγικότητας της θα "ακυρωθούν" από τη γήρανση του πληθυσμού της χώρας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ