ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εντός στόχων η εξόφληση των χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες

Εντός στόχων η εξόφληση των χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες

Σύμφωνα με το Μνημόνιο η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει σε μηνιαία βάση να προχωρεί στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου με ρυθμό της τάξεως των 700 εκατ. ευρώ. Αυτός ο στόχος φαίνεται πως θα πιαστεί στο δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, σχεδόν 1 δισ. ευρώ οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες εξοφλήθηκε μέσα στον Ιούλιο, ενώ περισσότερα από 400 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί μέσα στον Αύγουστο. Τα περισσότερα από τα χρέη αυτά αφορούν σε υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων, του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων.

Στο τέλος Ιουνίου οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου είχαν διαμορφωθεί στα 7,220 δισ. ευρώ έναντι 7,045 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου. Τα νέα στοιχεία που θα δημοσιοποιήσει σύντομα το ΓΛΚ θα δείχνουν μείωση του ποσού αυτού.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης παρακολουθεί στενά την όλη διαδικασία και προς την κατεύθυνση αυτή καλεί συχνά για να δόσει κατευθύνσεις υπουργούς που εποπτεύουν φορείς με μεγάλα ληξιπρόθεσμα χρέη προς ιδιώτες στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Σημειώνεται πως από τη δόση των 7,5 δισ. ευρώ η οποία αποδεσμεύτηκε τον Ιούλιο, τα 5,7 δισ. ευρώ διοχετεύθηκαν για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και τα υπόλοιπα 1,8 δισ. ευρώ για στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου. Τα 1,8 δισ. ευρώ είχαν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό και αποδεσμεύονται σταδιακά και μόνο εφόσον έχει πιστοποιηθεί η διάθεση των προηγουμένως εγκριθέντων κεφαλαίων.

Καθώς η επόμενη υποδόση των 2,8 δισ. ευρώ θα είναι διαθέσιμη έως τις 31 Οκτωβρίου η κυβέρνηση θα πρέπει αφενός να ικανοποιήσει τις προαπαιτούμενες δράσεις εγκαίρως, αφετέρου να έχει διαθέσει το σύνολο των 1,8 δισ. ευρώ, ώστε να λάβει ακόμη 1,7 δισ. ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ