ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατά 19.394 περισσότεροι οι θάνατοι από τις γεννήσεις

Κατά 19.394 περισσότεροι οι θάνατοι από τις γεννήσεις

Διευρύνεται η διαφορά μεταξύ των θανάτων και των γεννήσεων από τη αρχή του 2016, σύμφωνα με τα δεδομένα που καταγράφονται στα ληξιαρχεία όλης της Ελλάδας.

Μέχρι τις 22 Αυγούστου 2016 οι θάνατοι είχαν υπερβεί τις γεννήσεις κατά 19.394. Συγκεκριμένα, από την αρχή του 2016 απεβίωσαν 77.160 άτομα και γεννήθηκαν 57.766.

Περίπου όμοια ήταν η εικόνα και τα δύο προηγούμενα έτη, δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ των θανάτων και των γεννήσεων ήταν 28.801 το 2015 και 20.659 το 2014.

Η οικονομική κρίση αναδεικνύεται ως ο καθοριστικότερος λόγος της υπογεννητικότητας. Η πιο σοβαρή πτυχή της σχετίζεται με την οικονομική μετανάστευση των νέων, αλλά και με την φοβία των ήδη παντρεμένων ζευγαριών να διευρύνουν την οικογένειά τους σε περιβάλλον οικονομικής και εργασιακής αβεβαιότητας.

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γηράσκοντα πληθυσμό με ποσοστό αύξησης 21,4%, έναντι 17,2% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών στην Ελλάδα αναλογούν σήμερα στο 14% του πληθυσμού, ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις το 2020 θα είναι άνω του 20%, και το 2030 θα προσεγγίζουν το 30%.

Αυτό είναι πολύ αρνητικό και από οικονομικής πλευράς. Το ΔΝΤ σε έκθεση που δημοσίευσε προ ημερών αναφέρει πως η δημογραφική γήρανση στη ζώνη του ευρώ θα μπορούσε να προκαλέσει μείωση της παραγωγικότητας κατά τα επόμενα έτη και αύξηση των προκλήσεων για τις κυβερνήσεις όπως η ελληνική που ήδη ασχολούνται με τα κληροδοτήματα της κρίσης, όπως η υψηλή ανεργία και το χρέος.

Το ΔΝΤ προειδοποιεί πως έως το 2036 ο αριθμός των συνταξιούχων στη ζώνη του ευρώ θα αυξηθεί σε σύγκριση με τα άτομα ηλικίας 15-64 ετών, ενώ το ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών αναμένεται να αυξηθεί κατά ένα τρίτο, από 15% στο 20% κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες. Αναλύοντας στοιχεία της περιόδου 1950-2014 το ΔΝΤ κατέληξε στο ότι κάθε ποσοστιαία αύξηση 5% στο ποσοστό των εργαζομένων ηλικίας 55-64 ετών οδηγεί σε μείωση της συνολικής παραγωγικότητας μεταξύ 2% και 4%.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ