ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΧΣ: Τοποθετήθηκε η προσωρινή διοίκηση, ακολουθεί η μόνιμη

ΤΧΣ: Τοποθετήθηκε η προσωρινή διοίκηση, ακολουθεί η μόνιμη

Τη τοποθέτηση της προσωρινής διοίκησής του ανακοίνωσε σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), ενώ αύριο ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του μονίμου Διευθύνοντος Συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου.

Συγκεκριμένα το ΤΧΣ ανακοινώσε ότι επήλθε νομοθετική αλλαγή στη διαδικασία τοποθέτησης μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και έτσι δύνανται προσωρινά μέλη να ασκούν πλήρη καθήκοντα και αρμοδιότητες, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται έως το διορισμό των νέων μόνιμων μελών.

Ως εκ τούτου, και μετά από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου στον υπουργό Οικονομικών στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου τοποθετείται ο Χριστόφορος Στράτος, μέλος του Γενικού Συμβουλίου και στη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ο Μιχαήλ Χαραλαμπίδης, ανώτατο στέλεχος του ΤΧΣ.

Εξάλλου, περιθώριο 24 ωρών έχουν οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκίνησε στις 21 Ιουλίου και ολοκληρώνεται αύριο και σκοπός είναι ο νέος CEO του ΤΧΣ να αναλάβει καθήκοντα έως τις 18 Οκτωβρίου του 2016 με τη διάρκεια της θητείας του να διαρκεί έως την 30η Ιουνίου 2020.

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, οι υποψήφιοι για την εν λόγω θέση πρέπει να κατέχουν πτυχίο πανεπιστημίου, ιδανικά σε οικονομικά, χρηματοοικονομικά ή διοίκηση επιχειρήσεων, να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και να έχουν «ευχέρεια» στα ελληνικά, καθώς αυτό θα θεωρηθεί «πολύ σημαντικό» επιπρόσθετο προσόν.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος θα πρέπει να έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία με αποδεδειγμένο, επιτυχημένο ιστορικό στον χρηματοοικονομικό τομέα, ευρύτητα επιχειρηματικού πνεύματος, επιτυχημένο ιστορικό ως Διευθύνων Σύμβουλος ή υψηλόβαθμο στέλεχος σε αντίστοιχη χρηματοοικονομική εταιρεία ή οργανισμό.

Ακόμη, οι άριστες διοικητικές ικανότητες, οι υψηλές διαπραγματευτικές δεξιότητες και το αδιαμφισβήτητο επιχειρηματικό ήθος θεωρούνται απαραίτητα για τη θέση. Επίσης προαπαιτούμενο θεωρείται η «επιβεβαιωμένη» ανεξαρτησία από οργανισμούς, συστημικές τράπεζες, κυβερνήσεις και δανειολήπτες.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν ιστορικό επιτυχημένων επιχειρηματικών αποφάσεων και να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία βέλτιστων πρακτικών, ιστορικό και συμμετοχή σε πολύπλευρες και σύνθετες καταστάσεις με έντονους και πιεστικούς ρυθμούς εργασίας, να διαθέτουν εμπειρία σε πολύπλοκες επιχειρηματικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών αναδιαρθρώσεων και διοικητικών βελτιώσεων, καθώς και εμπειρία στη διαχείριση των θεμάτων και ενδιαφερόντων των επενδυτών. Η δε εμπειρία και έκθεση σε διεθνές περιβάλλον και εμπειρία σε ελεγκτικά, νομικά και ρυθμιστικά θέματα, θα θεωρηθούν πλεονέκτημα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ