ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρέχουν να αξιολογήσουν 20.000 υποθέσεις του ΣΔΟΕ

Τρέχουν να αξιολογήσουν 20.000 υποθέσεις του ΣΔΟΕ

Να δρομολογήσει τον κατά προτεραιότητα έλεγχο 20.000 υποθέσεων φορολογικού και τελωνειακού περιεχομένου που δεν έχουν ελεγχθεί από τη φορολογική διοίκηση επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών.

Στις αρχές του 2016 περίπου 4.000 υποθέσεις του Ω μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ωστόσο, περίπου 20.000 υποθέσεις παρέμειναν στα «αζήτητα» για διάστημα μεγαλύτερο των επτά μηνών και εάν και προσφάτως θεσμοθετήθηκε η μεταφορά τους στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων η τύχη τους είναι ακόμη άγνωστη.

Είναι ενδεικτικό πως ο νομοθέτης φρόντισε για την παράταση της παραγραφής των συγκεκριμένων υποθέσεων κατά τρία έτη. Πολλές από αυτές τις υποθέσεις αφορούν σε πολύ παλαιές χρήσεις, άλλες είναι περιορισμένου ενδιαφέροντος, ενώ χιλιάδες αφορούν σε ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών ή σε γενικές υποθέσεις.

Αν και με βάση τις ισχύουσες διατάξεις νόμου, οι υποθέσεις που μεταφέρονται αποκτούν προτεραιότητα προς έλεγχο από το έτος 2017 και επόμενα, ωστόσο το ελεγκτικό δυναμικό της ΓΓΔΕ είναι περιορισμένο και στη βάση αυτή εφοριακοί επισημαίνουν τον κίνδυνο παραγραφής τους. Είναι χαρακτηριστικό πως κάθε ελεγκτής της ΓΓΔΕ είναι χρεωμένος με 300 υποθέσεις, όταν ο μέσος όρος διεκπεραίωσης υποθέσεων είναι 5 στο εξάμηνο.

«Τάξη στο χάος»

Για να βάλει μια τάξη στο χάος ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης προχώρησε στη σύσταση εξαμελούς ομάδας εργασίας στο υπουργείο Οικονομικών με αντικείμενο τον συντονισμό, την επίλυση ειδικών θεμάτων και την παρακολούθηση προόδου της μεταφοράς των υποθέσεων του ΣΔΟΕ στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Έργο της ομάδας εργασίας είναι ο συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών για την ταχεία, ομαλή και ασφαλή μεταφορά των υποθέσεων, η παρακολούθηση προόδου και η υποβοήθηση της διαδικασίας μεταφοράς των υποθέσεων, ο εντοπισμός προβλημάτων, η επίλυση ειδικών θεμάτων και η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους.

Με την ίδια απόφαση του κ. Αλεξιάδη οι υποθέσεις θα βαθμολογούνται ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν. Η βαθμολογία θα μπαίνει από τον τελευταίο χειριστή - ελεγκτή της μεταφερόμενης υπόθεσης υπάλληλο του ΣΔΟΕ με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης και τα στοιχεία του συστήματος ELENXIS.

Ένας βαθμός θα δίνεται στις υποθέσεις μικρού ενδιαφέροντος, δύο βαθμοί στις ενδιαφέρουσες υποθέσεις, τρεις στις πολύ ενδιαφέρουσες υποθέσεις, ενώ τέσσερεις βαθμοί θα λαμβάνουν οι υποθέσεις ειδικού χειρισμού για τις οποίες θα ενημερώνεται και ο Οικονομικός Εισαγγελέας.

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Αλεξιάδη η ανωτέρω αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη από τη ΓΓΔΕ, χωρίς να είναι δεσμευτική κατά τη διαδικασία προτεραιοποίησης των υποθέσεων προς έλεγχο, η οποία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια.

Για τους ελεγκτές που η οργανική τους θέση παραμένει στο ΣΔΟΕ η καταγραφή του βαθμού αξιολόγησης των υποθέσεων θα γίνεται στο απογραφικό δελτίο και πριν την μεταφορά των υποθέσεων, ενώ για τους ελεγκτές που η οργανική τους θέση έχει μεταφερθεί στην ΓΓΔΕ, η διαδικασία αξιολόγησης και συμπλήρωσης της καταγραφής θα γίνει μετά την μεταφορά των υποθέσεων στην ΓΓΔΕ και με διαδικασία που θα ορισθεί από τη ΓΓΔΕ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ