ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Χωρίς διαρθρωτικές παρεμβάσεις δεν έρχεται ανάκαμψη

ΣΕΒ: Χωρίς διαρθρωτικές παρεμβάσεις δεν έρχεται ανάκαμψη

Έξι διαρθρωτικές παρεμβάσεις για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προτείνει στην Κυβέρνηση ο ΣΕΒ.

Ενόψει των ανακοινώσεων και τοποθετήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο ΣΕΒ απέστειλε στην Κυβέρνηση και στα πολιτικά Κόμματα τις θέσεις και προτάσεις του που στοχεύουν στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η επιχειρηματική κοινότητα περιμένει οι εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης να περιέχουν πρωτίστως δείγματα καλύτερης οικονομικής και πολιτικής διακυβέρνησης της χώρας. Με φιλόδοξους και ρεαλιστικούς στόχους, με τους κατάλληλους ανθρώπους για να τους υλοποιήσουν και ειλικρινή αναγνώριση ότι η λύση στην οικονομική καχεξία της χώρας θα έρθει μόνο μέσα από την εξισορρόπηση της σχέσης κράτους και ιδιωτικού τομέα που εξακολουθεί να λειτουργεί σε βάρος του δεύτερου.

Για τον ΣΕΒ είναι επείγουσα η ανάγκη εκπόνησης μιας ολοκληρωμένης και ρεαλιστικής εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, πέρα και πάνω από τις δανειακές συμβάσεις (τα μνημόνια), δηλαδή χωρίς άλλες καθυστερήσεις στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και με γνώμονα τα σοβαρά προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει σήμερα.

Οι έξι παρεμβάσεις που θεωρούνται απαραίτητες, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, αφορούν:

1. Εφαρμογή των μέτρων του Μνημονίου, περιλαμβανομένων των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων, χωρίς καθυστερήσεις στην επίτευξη των συμφωνηθέντων, για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την εκταμίευση των δόσεων και την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά, και την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

2. Επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων που έχουν συμφωνηθεί και ενεργοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου μέσω του Επενδυτικού Ταμείου, ώστε να ανακτηθεί το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.

3. Αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων» με επιτάχυνση της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου και αξιοποίηση των δυνατοτήτων για την πώληση επισφαλών απαιτήσεων και την αναδιάρθρωση υπερχρεωμένων επιχειρήσεων. Η τακτική της αναμονής, ώστε η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας να οδηγήσει σε ανάκαμψη των προβληματικών δανείων, για να μπορέσουν οι τράπεζες να εγγράψουν κέρδη από την ανάκτηση των προβλέψεων, δεν έχει αποδώσει καρπούς μέχρι σήμερα.

Η αναδιάρθρωση, λοιπόν, των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων μπορεί να προκαλέσει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και να οδηγήσει στη δημιουργία πιο δυναμικών επιχειρήσεων που, απαλλαγμένες από τα χρηματοπιστωτικά και άλλα βάρη του παρελθόντος, θα μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την ίδια την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

4. Μείωση των φορολογικών συντελεστών στη βάση ενός ισοδύναμου προγράμματος καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, και αναγκαστικής μείωσης των λειτουργικών δαπανών του δημοσίου σε περίπτωση υστέρησης στην επίτευξη των στόχων επέκτασης της φορολογικής βάσης, ώστε να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των συνεπών φορολογουμένων και των οργανωμένων επιχειρήσεων και να δοθεί ώθηση στην αναπτυξιακή διαδικασία μέσω τόνωσης της υγιούς και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας.

5. Θέσπιση οριζόντιων επενδυτικών κινήτρων μέσω υπεραποσβέσεων επενδυτικών δαπανών, , ώστε να προκληθεί επενδυτικό ενδιαφέρον, αύξηση της απασχόλησης και των εισοδημάτων, και έτσι οι ρυθμίσεις αυτές να είναι όσο το δυνατόν δημοσιονομικά ουδέτερες.

6. Λήψη μέτρων για την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων και της κατασκευαστικής δραστηριότητας

ΔΗΜΟΦΙΛΗ