ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες φορολογικές επιβαρύνσεις για παροχές σε είδος

Νέες φορολογικές επιβαρύνσεις για παροχές σε είδος
EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ

Υπερ - διπλασιάσθηκε η φορολόγηση της παροχής σε είδος από παραχώρηση αυτοκινήτου με τις πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4389/2016 και έτσι τα πρόσωπα που αφορά η παραχώρηση θα φορολογηθούν ακόμη περισσότερο.

Ο νέος νόμος 4389/2016 επέφερε σημαντική αλλαγή όσον αφορά στο ποσοστό επί της αγοραίας αξίας οχήματος, που παραχωρείται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο και θεωρείται παροχή σε είδος για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα.

Συγκεκριμένα, η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται πλέον σε ποσοστό 80% του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση δε που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό 80% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία έτη.

Να σημειωθεί πως μέχρι πρόσφατα η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογιζόταν σε ποσοστό 30% του κόστους του οχήματος και ως τέτοια δαπάνη εγγραφόταν στα βιβλία του εργοδότη. Ως εκ τούτου η αύξηση του παραπάνω ποσοστού στο 80% θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο φορολογικά τα πρόσωπα που αφορά.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ