ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Προίκα» 22.000 υποθέσεων από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ

«Προίκα» 22.000 υποθέσεων από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ

Στην παραλαβή και αξιολόγηση 22.000 φορολογικών υποθέσεων που περιέχονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) από το ΣΔΟΕ θα προχωρήσουν 18 ειδικές επιτροπές που συστάθηκαν με απόφαση του επικεφαλής της ΓΓΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Με αυτές τις υποθέσεις θα απασχοληθούν 54 συνολικά εφοριακοί και τελωνειακοί υπάλληλοι με σκοπό να ξεκαθαριστεί άμεσα ποιες έχουν φορολογικό ενδιαφέρον και ποιες όχι. Αναλογικά αντιστοιχούν 407 υποθέσεις ανά εφοριακό!

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση , κάθε επιτροπή παραλαβής της ΓΓΔΕ θα παραλαμβάνει το φυσικό αρχείο των υποθέσεων, από αντίστοιχη Επιτροπή παράδοσης της Ειδικής Γραμματείας του ΣΔΟΕ. Η Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ έχει κάνει ήδη μια πρώτη κατηγοριοποίηση των υποθέσεων αυτών, κάτι που μερικώς θα επιταχύνει τη διαδικασία.

Κάθε υπόθεση θα παραλαμβάνεται συνοδευομένη, κατά περίπτωση, με το σύνολο των δεδομένων και στοιχείων (εντύπων και ηλεκτρονικών) που τη διαλαμβάνουν και στη βάση αυτή θα συντάσσεται σχετικό «Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής».

Κατά τη διαδικασία παράδοσης - παραλαβής οι τελευταίοι υπεύθυνοι ελεγκτές του ΣΔΟΕ που η οργανική τους θέση μεταφέρθηκε στη ΓΓΔΕ θα παρίστανται και θα συνδράμουν την επιτροπή στην παραλαβή των υποθέσεων που χειρίζονταν.

Όπως ξεκαθαρίζεται από την απόφαση Πιτσιλή, οι επιτροπές παραλαβής θα ελέγχουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο εκάστης υπόθεσης, σε σχέση με αυτά που αναλυτικά και διακεκριμένα αναγράφονται στο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που συντάχθηκε και υπογράφηκε κατά την αποχώρηση του τελευταίου υπεύθυνου ελεγκτή από την Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ.

Η καταγραφή των υποθέσεων θα συμπληρώνεται με το βαθμό της αξιολόγησης της σπουδαιότητάς τους, με εκτίμηση του τελευταίου χειριστή - ελεγκτή της μεταφερόμενης υπόθεσης. Η κατηγοριοποίησή τους θα γίνεται ανάλογα με την σπουδαιότητα και την ωρίμανση τους.

Για υποθέσεις που αφορούν σε άρση τραπεζικού απορρήτου, η παραλαβή των δεδομένων κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών του παραδιδόμενου φυσικού φακέλου που έχει χορηγηθεί από τις τράπεζες θα διενεργείται συγκεντρωτικά και θα ελέγχεται μόνο η ύπαρξη των εξερχόμενων και εισερχόμενων εγγράφων προς και από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Σε περίπτωση παράδοσης - παραλαβής ηλεκτρονικών αρχείων, αυτή θα συντελείται με μαγνητικό δίσκο (CD) «μη επανεγγράψιμο», που το περιεχόμενό του θα αφορά στη συγκεκριμένη μεταφερόμενη υπόθεση. Στο σώμα του CD θα μπαίνουν μονογραφές από τα μέλη της επιτροπής παραλαβής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ