ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θα εκκαθαριστούν ξανά οι φορολογικές δηλώσεις των δικαστικών

Θα εκκαθαριστούν ξανά οι φορολογικές δηλώσεις των δικαστικών

Σε νέα εκκαθάριση αποκλειστικά για τις φορολογικές δηλώσεις των δικαστικών θα προχωρήσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εναρμονιζόμενη με απόφαση του Μισθοδικείου.

Σύμφωνα με απόφαση του επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ θα προβούν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος μετά την αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές των δικαστικών λειτουργών (εν ενεργεία και συντάξιμες).

Το γιατί συμβαίνει αυτό είναι μια υπόθεση που πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω.

Με τις αριθ. 89/2013 και 6/2015 αποφάσεις του Μισθοδικείου έγινε δεκτό ότι ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος δικαστικών λειτουργών που προσέφυγαν κατά του νόμου 3842/2010 θα υπολογιστεί μετά την αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές τους (εν ενεργεία και συντάξιμων), ενόψει της εξίσωσης της βουλευτικής αποζημιώσεως προς τις αποδοχές των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, καθώς και της διαφύλαξης των συνταγματικών αρχών της διάκρισης των λειτουργιών, της ισοδυναμίας και της ισοτιμίας αυτών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας.

Να σημειωθεί πως με το ν. 3842/2010 καταργήθηκαν οι διατάξεις του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής, εκτός των δύο τελευταίων εδαφίων που προέβλεπαν ότι κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, αφαιρείται ποσό ίσο με το 25% του ακαθάριστου ποσού της βουλευτικής αποζημίωσης ως τεκμαρτό ποσό για την κάλυψη των δαπανών μίσθωσης πολιτικών γραφείων και λοιπών δαπανών άσκησης του λειτουργήματος.

Μετά την απόφαση του Μισθοδικείου κατατέθηκαν σε διάφορες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών πολλαπλά αιτήματα δικαστικών λειτουργών, εν ενεργεία αλλά και συνταξιούχων, οι οποίοι αιτήθηκαν οι αποδοχές και συντάξεις τους να τύχουν της ίδιας ως άνω φορολογικής μεταχείρισης με αυτών που προσέφυγαν και που δικαιώθηκαν από το Μισθοδικείο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη επιβάρυνση των δικαστηρίων και ταλαιπωρία των πολιτών, οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ θα προβούν σε νέα εκκαθάριση, υπολογίζοντας τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος μετά την αφαίρεση ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές τους (εν ενεργεία και συντάξιμες). Το τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό θα επιστρέφεται λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις περί παραγραφής.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ