ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Νοέμβριο θα οριστικοποιηθεί η αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης

Το Νοέμβριο θα οριστικοποιηθεί η αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Η εισήγηση του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργου Σταθάκη σχετικά με τη διαμόρφωση της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής παρουσιάστηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) το οποίο συνεδρίασε σήμερα υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη.

Το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε το χρονοδιάγραμμα σύνταξης των σχετικών κειμένων τα οποία, μετά την ενσωμάτωση σχολίων και παρατηρήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, θα αποσταλούν στους θεσμούς, το αργότερο, στις αρχές Νοεμβρίου.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής θα συγκροτηθεί το Αναπτυξιακό Συμβούλιο, το οποίο και θα αναλάβει την παρακολούθηση της υλοποίησης της.

Οι ελληνικές αρχές είχαν στα πλαίσια τουαναθεωρημένου Μνημονίου αναλάβει την υποχρέωση να καταρτίσουν μέχρι τον Ιούνιο 2016 αναπτυξιακή στρατηγική που θα στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, στην βελτίωση του τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, στην καινοτομία, καθώς και στη δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η αναπτυξιακή στρατηγική θα έπρεπε να περιλαμβάνει ακόμη το σχεδιασμό προτεραιοτήτων σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα logistics (εφοδιαστική) και η γεωργία.

Οι θεσμοί επιμένουν πως η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει την συμφωνηθείσα στρατηγική και να αναπτύξει μια πραγματική στρατηγική ανάκαμψης, η οποία θα έχει ελληνική ταυτότητα και θα αξιοποιεί πλήρως τους διαθέσιμους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού δίδεται βάρος στην εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, στους πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και στο λεγόμενο «πακέτο Γιούνκερ».

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ