ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα επτά βήματα για την ελάφρυνση του χρέους

Τα επτά βήματα για την ελάφρυνση του χρέους
ΑΠΕ -ΜΠΕ

Τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους τους επόμενους 22 μήνες περιγράφει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2017 που κατατέθηκε χθες στην Βουλή.

Συγκεκριμένα, στο προσχέδιο σημειώνεται πως από τα τέλη του 2016 έως και τον Αύγουστο του 2018 θα ληφθούν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους που θα έχουν ως επιδίωξη τη διατήρηση του συναλλαγματικού κινδύνου στα σημερινά ελάχιστα επίπεδα για τα δάνεια εκτός ευρώ, αλλά και την βελτίωση της αναλογίας του χρέους σταθερού επιτοκίου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου.

Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά θα στοχεύουν:

  • Στην εξομάλυνση των λήξεων των δανείων που έχει χορηγήσει στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).
  • Στην πλήρη κατάργηση από το 2018 του επιτοκιακού «πέναλτι» 2% που προκύπτει από το δάνειο που έλαβε η Ελλάδα για την επαναγορά χρέους το 2012.
  • Στη χρησιμοποίηση των κερδών του 2014 από τα ελληνικά ομολόγα «ANFA» και «SMP» για τη μείωση των μικτών χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας.
  • Στη μερική αποπληρωμή δανείων του EFSF μέσω του ESM.
  • Στην επιπλέον εξομάλυνση των λήξεων των δανείων του EFSF με επιμήκυνση της μέσης σταθμικής τους διάρκειας, με σταθεροποίηση των επιτοκίων τους και με αναβολή πληρωμής τόκων.
  • Στην αντιστάθμιση σημαντικού μέρους των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο χρέους με την μετατροπή των κυμαινομένων επιτοκίων σε σταθερά.
  • Στην περαιτέρω ομαλοποίηση του προφίλ λήξεων των δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα από την ευρωζώνη ώστε να καταστούν πιο προβλέψιμες οι μελλοντικές δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους.

Η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση

Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού αναφέρει πως το 2017 η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου θα συνεχίσει να υλοποιείται μέσω εκδόσεων εντόκων γραμματίων, αλλά και με την αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μέσω πράξεων διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας (repo agreements). Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, με το πρόγραμμα αυτό αξιοποιείται πλέον το 75% του συνόλου των ταμειακών διαθεσίμων των εν λόγω φορέων με αποτελεσματικό τρόπο, παρέχοντας τους ανταγωνιστικές υψηλές αποδόσεις.

Να σημειωθεί πως το ανεξόφλητο υπόλοιπο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ανέρχεται σήμερα σε 14,8 δισ. ευρώ και αναμένεται να διατηρηθεί και το 2017 στο επίπεδο αυτό, ενώ τα repos κινούνται στην περιοχή των 11,9 δισ. ευρώ.

Αλλά το προσχέδιο αφήνει ανοικτό και το ενδεχόμενο εξόδου στις αγορές το επόμενο έτος. Όπως αναφέρει στόχος της κυβέρνησης είναι η «επανέναρξη της δραστηριότητας της χώρας στις διεθνείς αγορές, το συντομότερο δυνατόν, συμπεριλαμβανομένης και της εκδοτικής».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2017 οι δαπάνες για του τόκους του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης θα κυμανθούν του χρόνου στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του 3% του ΑΕΠ (5,5 δισ. ευρώ), όταν το 2012 ήταν στο 6,3% του ΑΕΠ, ήτοι στα 12 δισ. ευρώ.

Το 2017 το ύψος του χρέους της κεντρικής διοίκησης προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 330 δισ. ευρώ ή στο 181% του ΑΕΠ, αυξημένο κατά 8 δισ. ευρώ έναντι του 2016.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ