ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «κουμπαράς» του ΑΚΑΓΕ θα χρηματοδοτήσει τον ΟΑΕΕ

Ο «κουμπαράς» του ΑΚΑΓΕ θα χρηματοδοτήσει τον ΟΑΕΕ

Επιχορήγηση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ θα ζητήσει ο ΟΑΕΕ από τον κουμπαρά του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) προκειμένου να καλύψει μέρος του ταμειακού ελλείμματος και να πληρώσει συντάξεις.

Συγκεκριμένα, το ΔΣ του ΟΑΕΕ με τη σύμφωνη γνώμη του υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπέβαλε αίτημα για να λάβει 200 εκατ. ευρώ επιπλέον των 150 εκατ. ευρώ τα οποία είχε εισπράξει από τον ΑΚΑΓΕ τον Σεπτέμβριο. Συνολικά ο ΟΑΕΕ θα λάβει τα 350 εκατ. ευρώ από τα 395 εκατ. ευρώ που επρόκειτο να διατεθούν φέτος από τον ΑΚΑΓΕ για την κάλυψη ελλειμμάτων στα ταμεία κυρίας ασφάλισης.

Η πρόσθετη επιχορήγηση του ΟΑΕΕ αποφασίστηκε μετά την ακύρωση της επιχορήγησης του ΙΚΑ του οποίου τα έσοδα εμφανίζουν μικρή αύξηση καλύπτοντας, χωρίς δανεισμό, τις τρέχουσες ανάγκες για πληρωμές συντάξεων.

Το ΙΚΑ, σε εφαρμογή σχετικής οδηγίας, συνεχίζει, μάλιστα, να καταθέτει στην τράπεζα της Ελλάδος τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμά του (κυρίως από τους τομείς ασφάλισης των εργαζομένων της ΔΕΗ και του Δημοσίου) με επιτόκιο πάνω από 3%.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ