ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Στην Ελλάδα τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών

Eurostat: Στην Ελλάδα τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών
Στιγμιότυπο από σταθμό του μετρό στο Παρίσι, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2009 REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης στην Ευρώπη στον τομέα των υπηρεσιών (εμπορίου, μεταφορών, εστίασης και τουριστικών επαγγελμάτων) καταγράφηκαν το 2015 στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Ο τομέας των υπηρεσιών αντιπροσωπεύει το 32,4% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα (από 30,6% το 1995) και το 24,4% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (Gross Value Added – GVA) (από 26,9% το 1995).

  • Τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο ΕΕ είναι 24,6% επί της συνολικής απασχόλησης (από 23% το 1995) και 18,9% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (από 19% το 1995).
  • Τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο ευρωζώνης είναι 24,8% (από 23,8% το 1995) και 18,8% (από 19,1% το 1995).


Ακολουθεί ο τομέας της δημόσιας διοίκησης, άμυνας, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής μέριμνας με ποσοστό 21,8% επί της συνολικής απασχόλησης, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 4,1% τα τελευταία είκοσι χρόνια (από 17,7% το 1995).

Ο εν λόγω τομέας αντιπροσωπεύει το 20,7% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (GVA) (από 16,2% το 1995).

  • Τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο ΕΕ είναι 23,6% επί της συνολικής απασχόλησης (από 22,8% το 1995) και 19,1% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (από 18% το 1995).
  • Τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο ευρωζώνης είναι 24,1% (από 22,8% το 1995) και 19,4% (από 18,1% το 1995).

Βιομηχανία και γεωργία

Σύμφωνα με τη Eurostat, η απασχόληση στον τομέα της βιομηχανίας (πλην του κατασκευαστικού) στην Ελλάδα μειώθηκε από 13% το 1995 σε 9,7% το 2015 και στον τομέα της γεωργίας από 18,3% σε 11,7%.

Η συμβολή της βιομηχανίας στη συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (GVA) μειώθηκε από 16% το 1995 σε 13,3% το 2015. Η αντίστοιχη συμβολή της γεωργίας υποδιπλασιάστηκε από 8,1% το 1995 στο 4,1% το 2015.

Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τομέας της βιομηχανίας αντιπροσωπεύει μόλις το 15,4% της απασχόλησης (από 20,9% το 1995) και το 19,3% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (από 23,3% το 1995).

Ο τομέας της γεωργίας αντιπροσωπεύει το 4,8% της απασχόλησης (από 8,7% το 1995) και το 1,5% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (από 2,6% το 1995).

Το 2015, η βιομηχανία αποτελούσε το μεγαλύτερο εργοδότη μόνο στην Τσεχία (28,9%), την Πολωνία (22,9%) και τη Σλοβενία (22,5%), που μαζί με τη Σλοβακία (23,7%, όπου όμως υπερέχουν οι υπηρεσίες με αυξανόμενο ποσοστό 26,9%) είναι οι χώρες με το μεγαλύτερο πανευρωπαϊκά ποσοστό συμμετοχής της βιομηχανίας στην απασχόληση.

Διψήφιο ποσοστό στη συμμετοχή της γεωργίας στην απασχόληση εμφάνισαν το 2015 οι Ρουμανία (26,6%), Βουλγαρία (18,8%), Ελλάδα (11,7%) και Πολωνία (11,5%).

Το μικρότερο ποσοστό στον εν λόγω τομέα εμφάνισε το Λουξεμβούργο (0,9%), χώρα η οποία καταγράφει το συντριπτικά μεγαλύτερο και μοναδικό διψήφιο πανευρωπαϊκά ποσοστό συμμετοχής στην απασχόληση από τον χρηματοοικονομικό τομέα (10,6%).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ