ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία και δάνεια καταπίνουν τις καταθέσεις

Εφορία και δάνεια καταπίνουν τις καταθέσεις

Για πληρωμή φόρων και οφειλών κάθε είδους χρησιμοποιήθηκαν οι καταθέσεις που επέστρεψαν στο τραπεζικό σύστημα το 2016. Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκαν οι τράπεζες, το πρώτο 9μηνο της φετινής χρονιάς ιδιώτες πελάτες τους επανέφεραν στους λογαριασμούς τους συνολικά 6,7 δισ. ευρώ.

Από το συνολικό ποσό των 6,7 δισ. ευρώ που εισέρρευσε στους τραπεζικούς λογαριασμούς, περί τα 4 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην Εφορία και τα υπόλοιπα 2,7 δισ. ευρώ για την εξόφληση άλλου είδους χρεών. Από το ποσό αυτό τα 5 δισ. ευρώ αφορούσαν σε αποθησαυρισμένα χαρτονομίσματα και τα 1,7 δισ. ευρώ σε χρήματα που προήλθαν από τη ρευστοποίηση επενδυτικών τίτλων ξένων οίκων.

Παρά τις εισροές των 6,7 δισ. ευρώ, τα υπόλοιπα των καταθέσεων στους τέσσερις συστημικούς ομίλους το ίδιο διάστημα αυξήθηκαν κατά μόλις 100 εκατ. ευρώ, λόγω των αυξημένων πληρωμών φόρων και άλλων τακτικών υποχρεώσεων. Πιο απλά, τα νοικοκυριά, ευρισκόμενα σε αδυναμία να καλύψουν με τα εισοδήματά τους τις ανάγκες τους και ταυτόχρονα να είναι φορολογικά ενήμερα, υπό την απειλή των πλειστηριασμών από το Δημόσιο, προσέφυγαν στις αποταμιεύσεις τους για να τα βγάλουν πέρα.

Η αρνητική επίδραση των φόρων στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι ακόμη μεγαλύτερη, αν ληφθούν υπ’ όψιν και οι πληρωμές προς το Δημόσιο που έγιναν την ίδια περίοδο με πιστωτικές κάρτες, η χρήση των οποίων για τον σκοπό αυτόν υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με πέρυσι.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ