ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα διαπραγματευτική γραμμή για το θέμα των ομαδικών απολύσεων

Νέα διαπραγματευτική γραμμή για το θέμα των ομαδικών απολύσεων
Η νέα υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου ΑΠΕ -ΜΠΕ

Με νέα διαπραγματευτική γραμμή, ειδικά στο θέμα των ομαδικών απολύσεων, αναμένεται να προσέλθει η νέα υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς για τα εργασιακά στις 14 Νοεμβρίου.

Συμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται να γίνει δεκτή, υπό προϋποθέσεις, από την ελληνική πλευρά η πρόταση των σοφών για μειωμένο ωράριο σε εργαζομένους που κινδυνεύουν με ομαδικές απολύσεις. Στο υπουργείο Εργασίας εξετάζουν τη δυνατότητα μερικής επιδότησης του μειωμένου ωραρίου σε περίπτωση που υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του συνδικάτου της επιχείρησης.

Το θέμα των ομαδικών απολύσεων ανακινήθηκε πρόσφατα μετά την εισήγηση του γενικού εισαγγελέα Νιλς Βαλ, ο οποίος επισημαίνει ότι οι οι απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας του 1983 που θέλουν από τους εργοδότες να λαμβάνουν διοικητική έγκριση πριν από μια ομαδική απόλυση – έγκριση που εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, την κατάσταση της επιχείρησης και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας – δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται και θα καθορίσει τις εξελίξεις.

Βάσει του νόμου που ισχύει σήμερα, ομαδικές απολύσεις θεωρούνται όσες γίνονται από επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζομένους για λόγους που δεν αφορούν το πρόσωπο των απολυομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3863/2010, με το οποίο τροποποιήθηκαν οι προβλέψεις του Νόμου 1387/1983, το όριο που οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές είναι: α) Μέχρι 6 εργαζομένους προκειμένου για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που στην αρχή του μήνα απασχολούν από 20 έως 150 εργαζομένους. β) Σε ποσοστό 5% του προσωπικού και μέχρι 30 εργαζομένους για τις επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν περισσότερους από 150 εργαζομένους. Για να προσδιοριστεί ο αριθμός του προσωπικού, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του προσωπικού τόσο στο κεντρικό όσο και στα τυχόν υποκαταστήματα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ