ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 6,5 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 10μηνο 2016

Στα 6,5 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο 10μηνο 2016

Η συγκράτηση των κρατικών δαπανών την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2016 κατά 2 δισ. ευρώ περίπου είχε ως αποτέλεσμα το πρωτογενές πλεόνασμα να ανέλθει στο «θηριώδες» ύψος των 6,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2016 κατεγράφη δημοσιονομικό πλεόνασμα ύψους 1,31 δισ. ευρώ, έναντι δημοσιονομικού ελλείμματος 793 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 1,60 δισ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 6,5 δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 4,5 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,57 δισ. ευρώ!

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42,8 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 938 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου του σχεδίου Προϋπολογισμού 2017. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 40 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 920 εκατ. ευρώ ή 2,4% έναντι του στόχου του σχεδίου Προϋπολογισμού 2017.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 76 εκατ. ευρώ ή 1,2%

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 316 εκατ. ευρώ ή 11,8%

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 30 εκατ. ευρώ ή 1,3%,

δ) ΦΠΑ καπνού κατά 18 εκατ. ευρώ ή 3,2%,

ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 137 εκατ. ευρώ ή 1,3%,

στ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 57 εκατ. ευρώ ή 2,4%,

ζ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 11 εκατ. ευρώ ή 4,7%,

η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 15 εκατ. ευρώ ή 2,3%,

θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 205 εκατ. ευρώ ή 5,9%,

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόροι στην περιουσία κατά 24 εκατ. ευρώ ή 0,9%,

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 33 εκατ. ευρώ ή 1,0%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,38 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 90 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του σχεδίου Προϋπολογισμού 2017.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2016 ανήλθαν στα 41,49 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,981 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (43,4 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 38,50 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,12 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 726 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 780 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 327 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 117 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 53 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας, 269 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 43 εκατ. ευρώ για τις μεταναστευτικές ροές και 30 εκατ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,734 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του σχεδίου Προϋπολογισμού 2017.Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 2,99 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 860 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ