Οι εγγυήσεις του Δημοσίου στο στόχαστρο των δανειστών

Τεχνική βοήθεια για την παρακολούθηση των κρατικών εγγυήσεων θα λάβει η Ελλάδα σύμφωνα με όσα προβλέπει το συμπληρωμένο Μνημόνιο (Supplemental Memorandum of Understanting) που κατέθεσαν οι ΕΕ, ΕΚΤ και ESM στην κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα στο προσχέδιο του Μνημονίου αναφέρεται πως η ελληνική πλευρά θα λάβει τεχνική βοήθεια για την καλύτερη καταγραφή και παρακολούθηση των κρατικών εγγυήσεων.

Η χορήγηση εγγυήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί ένα σημαντικό μέσο στην άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής του Κράτους, το οποίο στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό αλόγιστα για τη χρηματοδότηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της οικονομίας.

Έτσι, η αναφορά του Μνημονίου μπορεί να περνά απαρατήρητη, αλλά οποιαδήποτε αλλαγής την καταγραφή των εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορούσε να αυξήσει το δημοσιονομικό κενό και το χρέος.

Τα τελευταία χρόνια η χάραξη πολιτικής εγγυήσεων του Δημοσίου εξαρτήθηκε από το γενικότερο σχέδιο δημοσιονομικής προσαρμογής και οικονομικής ανάπτυξης που επέβαλαν τα Μνημόνια.

Το όριο των εγγυήσεων είναι κατ’ αρχήν μηδενικό με εξαίρεση τις εγγυήσεις που παρέχονται για δανεισμό φορέων εντός της Γενικής Κυβέρνησης, τις εγγυήσεις που παρέχονται για τη στήριξη των τραπεζών, τις εγγυήσεις που σχετίζονται με δάνεια που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τις εγγυήσεις που χορηγούνται για φυσικές καταστροφές σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές μέχρι του ποσού των 30 εκατ. ευρώ.

Εφέτος οι εγγυήσεις εκτιμάται πως θα κυμανθούν στο 0,09% του ΑΕΠ, ήτοι στα 157 εκατ. ευρώ, έναντι 0,04% το 2015. Οι δε καταπτώσεις αναμένεται να διαμορφωθούν στο 0,21% του ΑΕΠ (370 εκατ. ευρώ), έναντι 0,40% του ΑΕΠ (704 εκατ. ευρώ) το 2015. Το ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο των κρατικών εγγυήσεων αναμένεται να διαμορφωθεί στο 7,3% του ΑΕΠ ή στα 12,8 δισ. ευρώ εφέτος, έναντι 8,6% του ΑΕΠ ή 15,1 δισ. ευρώ το 2015.

Διαβάστε επίσης