ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρυφή φορο-βόμβα για τους αγρότες

Κρυφή φορο-βόμβα για τους αγρότες
EUROKINISSI

Αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των αγροτών φέρνει ο νέος τρόπος υπολογισμού της προκαταβολής φόρου.

Πολλοί φορολογούμενοι που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, με τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν την άνοιξη του 2017 θα βρεθούν αντιμέτωποι με μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Και αυτό, παρότι, σύμφωνα με το «Έθνος», τα φετινά εισοδήματά τους θα φορολογηθούν με βάση τη νέα κλίμακα φόρου που ισχύει για μισθωτούς και συνταξιούχους και δικαιούνται την έκπτωση φόρου των 1.900 – 2.100 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Οι επιβαρύνσεις προκύπτουν με τον υπολογισμό της προκαταβολής φόρου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους έχει αυξηθεί για τους αγρότες στο 100% από 75% που ίσχυε για τα εισοδήματα του 2015.

Ο υπολογισμός

Οι ισχύουσες διατάξεις επιτρέπουν στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων να υπολογίσουν την προκαταβολή φόρου επί του φόρου που αναλογεί στο ετήσιο εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα όπως αυτό προκύπτει με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εκτίμηση των 1.900 – 2.100 ευρώ.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 69 του ΚΦΕ η προκαταβολή φόρου θα υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2017 με συντελεστή αυξημένο από το 75% στο 100% επί του φόρου που θα προκύπτει από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όμως, με βάση τη διατύπωση αυτή, ως «φόρος που προκύπτει από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα» μπορεί να ληφθεί υπόψη το ποσό φόρου που αναλογεί στο εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα πριν των 1.900 – 2.100 ευρώ που προβλέπεται ειδικά για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Δηλαδή, η διάταξη του άρθρου 69 δεν αποσαφηνίζει ότι η προκαταβολή πρέπει να υπολογίζεται επί του φόρου που προκύπτει για το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα μετά την αφαίρεση της έκπτωσης φόρου των 1.900 – 2.100 ευρώ.

Εάν η ΓΓΔΕ δεν ξεκαθαρίσει με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο τον τρόπο υπολογισμού της προκαταβολής φόρου, τότε είναι ορατός ο κίνδυνος οι αγρότες να φορολογηθούν υπέρμετρα για τα φετινά εισοδήματα.

Για παράδειγμα: Φορολογούμενος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης χωρίς παιδιά έχει ετήσιο εισόδημα 21.000 ευρώ.

Φορολογική επιβάρυνση 2015

-Κύριος φόρος εισοδήματος: 2.730 ευρώ

-Προκαταβολή φόρου: 2.047,50 ευρώ

-Σύνολο φόρου: 4.777,50 ευρώ

-Αφαίρεση προκαταβολής φόρου 2014: 1.501,50 ευρώ

-Συνολική επιβάρυνση: 3.278 ευρώ

Φορολογική επιβάρυνση 2016

-Κύριος φόρος εισοδήματος: 4.690 ευρώ

-Έκπτωση φόρου: 1.890 ευρώ

-Σύνολο κύριου φόρου: 2.800 ευρώ

-Προκαταβολή φόρου: 4.690 ευρώ

-Αφαίρεση προκαταβολής φόρου 2015: 2.047,50 ευρώ

-Συνολική επιβάρυνση: 5.442,50 ευρώ

Εάν η προκαταβολή φόρου υπολογιστεί στον φόρο που προκύπτει μετά την έκπτωση φόρου 1.890 ευρώ, τότε το αποτέλεσμα θα είναι το εξής:

-Σύνολο κύριου φόρου: 2.800 ευρώ

-Προκαταβολή φόρου:2.800 ευρώ

-Άθροισμα φόρου και προκαταβολής: 5.600 ευρώ

-Αφαίρεση προκαταβολής φόρου 2015: 2.042,50 ευρώ

-Συνολική επιβάρυνση: 3.552,50 ευρώ

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, εάν η προκαταβολή υπολογιστεί στον φόρο που αναλογεί, χωρίς να ληφθεί υπόψη η έκπτωση, τότε η φορολογική επιβάρυνση για τον αγρότη αυξάνεται κατά 2.266,50 ευρώ. Εάν, όμως, η προκαταβολή υπολογιστεί μετά την έκπτωση, τότε προκύπτει αύξηση της επιβάρυνσης, αλλά θα είναι της τάξης των 276,50 ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ