ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΟΣΑ: Πρωταθλητής στους φόρους η Ελλάδα

ΟΟΣΑ: Πρωταθλητής στους φόρους η Ελλάδα

Το 2007 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδος ήταν 232 δισ. ευρώ. Τα φορολογικά έσοδα της χρονιάς εκείνης ήταν 39,9 δισ. ευρώ. Το 2015 το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 175 δισ. ευρώ και τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν συνολικά στα 43,5 δισ. ευρώ.

Προκαλεί εντύπωση πως παρά το γεγονός ότι το ΑΕΠ μειώθηκε αθροιστικά κατά 57 δισ. ευρώ στο διάστημα μεταξύ 2007 και 2015 τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά 8%, από το 17% του ΑΕΠ το 2007, στο 25% του ΑΕΠ το 2015.

Τα ανωτέρω στοιχεία περιλαμβάνονται σε έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Σύμφωνα με την έκθεση η αναλογία φόρων προς το ΑΕΠ στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ έχει ανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα από το 1965, όταν και ο Οργανισμός ξεκίνησε να καταγράφει τα εν λόγω στοιχεία.

Ενδεικτικά η μέση αναλογία φόρων προς το ΑΕΠ στα κράτη μέλη του Οργανισμού αυξήθηκε το 2015 στο 34,3% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το 34,2% του ΑΕΠ το 2014. Το 2015 κατεγράφη αύξηση φόρων προς το ΑΕΠ σε 25 από τις 32 χώρες του ΟΟΣΑ, ενώ τα φορολογικά βάρη μειώθηκαν στις υπόλοιπες επτά χώρες.

Το 2015, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη συνολική φορολογία προς το ΑΕΠ σε σχέση με το 2014, παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα, στο Μεξικό, την Τουρκία, την Εσθονία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακική Δημοκρατία. Οι μεγαλύτερες μειώσεις φόρων παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία, τη Δανία, την Ισλανδία και το Λουξεμβούργο.

Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν ότι η δομή των φορολογικών εσόδων συνεχίζει να μετακινείται προς την εργασία και την κατανάλωση. Ενδεικτικά το συνδυασμένο μερίδιο των φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων προστιθέμενης αξίας στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ είναι σήμερα στα υψηλοτέρα επίπεδα από το 1965.

Τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι η μεγαλύτερη πηγή φορολογικών εσόδων και έχουν πλέον φτάσει σε υψηλά όλων των εποχών καθώς κατά μέσον όρο ανέρχονται στο του 6,8% του ΑΕΠ και στο 20,1% των συνολικών φορολογικών εσόδων.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ