ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο επίκεντρο του Ecofin

Ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο επίκεντρο του Ecofin

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, η βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τόνωση των επενδύσεων, ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και η πανευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin).

Το Συμβούλιο αναμένεται να συμφωνήσει τη διαπραγματευτική του θέση σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (Ταμείο Γιούνκερ). Η πρόταση κανονισμού έχει ως στόχο να παρατείνει τη θητεία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Με την παράταση της θητείας του Ταμείου, το επενδυτικό σχέδιο αναμένεται να οδηγήσει σε συνολικά τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ επιπλέον ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Αυτό θα γίνει με αύξηση της εγγύησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το Ταμείο σε 26 δισ. ευρώ (16 δισ. ευρώ ως το 2018) και την αύξηση της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στη χρηματοδότηση έργων σε 7,5 δισ. ευρώ (5 δισ. ευρώ επί του παρόντος).

Το Ecofin αναμένεται επίσης να εγκρίνει συμπεράσματα για σειρά ζητημάτων που αφορούν τις επενδύσεις στην ΕΕ και που εντόπισε η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής. Τέτοια προβλήματα συμφόρησης στις επενδύσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του «τρίτου πυλώνα» του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο τρίτος πυλώνας έχει ως στόχο να βελτιώσει το ρυθμιστικό περιβάλλον ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις. Τα δε συμπεράσματα του συμβουλίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις συστάσεις προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, της ετήσιας διαδικασίας της ΕΕ για την παρακολούθηση των πολιτικών.

Σύμφωνα με την ατζέντα του Ecofin, το συμβούλιο θα ανταλλάξει απόψεις για την πρόοδο που επετεύχθη σχετικά με πρόταση για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε 10 χώρες της ΕΕ, οι οποίες προτίθενται να τον μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο. Οι χώρες αυτές (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία) εργάζονται επί της πρότασης στο πλαίσιο της «διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας» που επιτρέπει σε ομάδες τουλάχιστον 9 κρατών μελών της ΕΕ να θεσπίζουν νομοθεσία της ΕΕ χωρίς να υποχρεούνται άλλα κράτη μέλη να συμπλεύσουν ή να την εφαρμόσουν.

Οι υπουργοί θα κληθούν επίσης να εγκρίνουν συμπεράσματα σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Δημιουργία ενός δίκαιου, ανταγωνιστικού και σταθερού συστήματος φορολόγησης των εταιρειών για την ΕΕ», που παρουσιάζει τη δέσμη προτάσεων της Επιτροπής για μια συνολική μεταρρύθμιση της φορολογίας των εταιρειών.

Το Ecofin αναμένεται να καταλήξει σε γενική προσέγγιση επί της πρότασης τροποποίησης της ισχύουσας οδηγίας κατά της φοροαποφυγής, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με χώρες εκτός ΕΕ.

Στα τραπεζικά οι υπουργοί Οικονομικών θα ενημερωθούν σχετικά με την πρόοδο στις συζητήσεις τεχνικού χαρακτήρα επί της πρότασης θέσπισης ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων. Τα μέλη του συμβουλίου θα παρακολουθήσουν επίσης παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με προτάσεις για περαιτέρω μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ μέσω της τροποποίησης των κανόνων που ισχύουν για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες.

Τέλος, το συμβούλιο θα ανταλλάξει απόψεις σχετικά με την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης για το 2017, μια «Έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης» που σηματοδοτεί την έναρξη της ετήσιας διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, καθώς και σχετικά με σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου για τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ.

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ