ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εναλλακτικές προτάσεις για τα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών της ΕΕ

Εναλλακτικές προτάσεις για τα «κόκκινα» δάνεια των τραπεζών της ΕΕ

Στον απόηχο των τραπεζικών εξελίξεων στην Ιταλία οι διακεκριμένοι καθηγητές Charles Goodhart και Αιμίλιος Αυγουλέας κατέθεσαν πρόταση για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού επενδυτικού οχήματος για την ελάφρυνση των ισολογισμών των συστημικών τραπεζών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Οι καθηγητές του LSE και του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου αναφέρουν σε μελέτη τους πως το καθεστώς εξυγίανσης της ΕΕ (BRRD) προϋποθέτει την προηγούμενη συμμετοχή των τραπεζικών πιστωτών στην κάλυψη του κόστους της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών πριν από κάθε μορφή δημόσιας συνεισφοράς, ωστόσο υπογραμμίζουν πως υπάρχει ο κίνδυνος υπερβολική εξάρτησης από τα bail-in και στη βάση αυτή προτείνουν τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συμμετοχών (Asset Management Company) για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ευρωπαϊκών τραπεζών, η οποία θα αντλεί κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές και η οποία θα απολαμβάνει εγγυήσεων του ESM.

Αν και αναγνωρίζουν πως μια τέτοια πρόταση θα απαιτούσε την αλλαγή καταστατικού του ESM και θα αντιμετώπιζε αρκετές νομικές προκλήσεις οι δύο ακαδημαϊκοί αναλύουν στην μελέτη τους τα θετικά του εγχειρήματος. Όπως υποστηρίζουν η συναλλαγή των τραπεζών με την Asset Management Company θα μπορούσε να παρακάμψει τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας BRRD συνολικά.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα μπορούσαν να μεταφερθούν στην Asset Management Company από τράπεζες που δεν έχουν εισέλθει σε εξυγίανση ή σε στάδιο προ-εξυγίανσης, δυνάμει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. «Οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ έχουν εφαρμοστεί στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ με διάφορους βαθμούς ευελιξίας», σημειώνεται στην μελέτη.

Κατά τους συντάκτες της έκθεσης η Asset Management Company θα μπορούσε να αγοράσει ένα συγκεκριμένο φάσμα «κουρεμένων» τραπεζικών δανείων σε καθυστέρηση, με την απομείωση στην αξία των δανείων να μην υπερβαίνει «κατά πολύ» τις διαγραφές που οι τράπεζες έχουν ήδη εγγράψει στους ισολογισμούς τους. Σχηματικά προτείνεται ένα δάνειο σε καθυστέρηση να πωληθεί στο 40% εάν η τράπεζα έχει πάρει για αυτό πρόβλεψη 50%.

Συνολικά, ο στόχος της Asset Management Company θα ήταν να αγοράσει το δάνειο σε τιμή που δεν θα προκαλέσει μια απαίτηση για άμεση κεφαλαιακή ένεση. Βάσει της πρότασης, οι τυχόν ζημίες της Εταιρείας Συμμετοχών σε περίπτωση που δάνεια πωληθούν κάτω από την τιμή εξαγοράς θα μπορούσαν να αποσβεστούν και να καλυφθούν με διακανονισμό της Asset Management Company με την τράπεζα που πούλησε το χαρτοφυλάκιο δανείων, η οποία θα είναι εκείνη που θα πάρει και μέρος της αναλογούσας ζημιάς.

Η «μηχανική» της εν λόγω πρότασης μπορεί να προβλέπει πως η Εταιρεία Συμμετοχών απολαμβάνει των εγγυήσεων του ESM, κάτι που αυτομάτως θα παρέχει αυξημένο κύρος στο σύστημα, αλλά στην πράξη αυτές οι εγγυήσεις θα μπορούσαν να μην χρησιμοποιηθούν καθόλου.

Οι συντάκτες της έκθεσης υποστηρίζουν πως η ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμμετοχών θα μπορούσε αφενός να δώσει σημαντική ώθηση και ρευστότητα στην κατακερματισμένη αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων της Ευρωζώνης και να ανακουφίσει την ΕΚΤ από την πίεση που σήμερα υφίσταται, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων.Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμμετοχών θα μπορούσε αναμφίβολα να αποτελέσει λύση για την αντιμετώπιση του αποθέματος των 100 δισ. ευρώ «κόκκινων» δανείων των ελληνικών τραπεζών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ