ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προς μηδενισμό της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων;

Προς μηδενισμό της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων;

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων υποστηρίζει ότι η προσωπική διαφορά είναι η πρώτη που θα μηδενιστεί αν τεθεί σε εφαρμογή ο ενισχυμένος κόφτης που προτείνει από την 1η Ιανουαρίου 2019 η κυβέρνηση στη βάση των πιέσεων του ΔΝΤ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τη διαφορά μεταξύ του επιπέδου που έχουν σήμερα οι ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και εκείνου που θα προκύψει μετά τον επανυπολογισμό τους με βάση τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου που έχει τεθεί σε ισχύ από 12/5/2016. Μετά τον επανυπολογισμό τους (ο οποίος προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2017), κοντά στο 1 εκατ. εκ των 2 εκατ. ήδη καταβαλλομένων κύριων συντάξεων θα πέσουν σε επίπεδο χαμηλότερο έως και 30% από το σημερινό.

Ο νόμος Κατρούγκαλου όμως προβλέπει την προστασία όλων των ήδη καταβαλλομένων κύριων συντάξεων, με τη διατήρηση της προσωπικής διαφοράς μέχρι την 31/12/2018. Από 1.1.2019 η προσωπική διαφορά θα συμψηφίζεται σταδιακά με τις ονομαστικές αυξήσεις στις κύριες συντάξεις. Με άλλα λόγια, από το 2019 και για όσο διάστημα χρειαστεί, σε όσες κύριες συντάξεις έχουν προσωπική διαφορά δεν θα δίνονται αυξήσεις μέχρι το σωρευτικό ποσό των αυξήσεων αυτών να φτάσει το επίπεδο τής προσωπικής διαφοράς.

Σημειώνεται ότι το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων υπέβαλε την πρώτη αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες σε εφαρμογή του νόμου 4387/16 οριστικοποιούν τον επανυπολογισμό κύριων και επικουρικών συντάξεων και τις περικοπές στις επικουρικές και τα εφάπαξ. Η προσφυγή θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις 7 Απριλίου 2017. Ακολουθούν αναλυτικά παραδείγματα:

  • Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης λίγο περισσότερο από το κατώτατο όριο και συγκεκριμένα 494,87 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 803 ευρώ θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 99,49 και εθνική σύνταξη 384. Σύνολο 483 ευρώ. Η προσωπική διαφορά του είναι 11,38 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 837 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 1.688 θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 404 και εθνική 384. Σύνολο 788 ευρώ. Η προσωπική διαφορά είναι 49 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 784 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 1.241 θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 297 και εθνική σύνταξη 384. Σύνολο 681 ευρώ. Η προσωπική διαφορά είναι 103 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 1.029 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 1.936 θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 400 και εθνική 384. Σύνολο 784 ευρώ. Η προσωπική διαφορά είναι 245 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 1.324 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 1.688 θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 628 και εθνική 384. Σύνολο 1.012 ευρώ. Η προσωπική διαφορά είναι 312 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα μεικτό ποσό κύριας σύνταξης 1.780 ευρώ και έφυγε με συντάξιμες αποδοχές 2.373 θα λάβει ανταποδοτική σύνταξη 882 και εθνική 384. Σύνολο 1.266 ευρώ. Η προσωπική διαφορά είναι 513 ευρώ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ