ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Λουκέτο σε εταιρείες με αρνητικό EBITDA

Στουρνάρας: Λουκέτο σε εταιρείες με αρνητικό EBITDA

Το EBITDA είναι τα αρχικά του «Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization», δηλαδή τα κέρδη μίας επιχείρησης πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι και αποσβέσεις. Το EBITDA χρησιμοποιείται από οικονομικούς αναλυτές και επενδυτές χρηματιστηρίου για να καταλάβουν την ανάπτυξη και το πραγματικό κέρδος επιχειρήσεων.

Με αυτό το δείκτη σύμφωνα με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα θα κρίνεται εάν μια προβληματική επιχείρηση είναι βιώσιμη ή όχι και ως εκ τούτου εάν θα πρέπει να κρατηθεί σε λειτουργία ή όχι.

Ερωτηθείς από τους Financial Times ποια πρόοδος έχει επιτευχθεί στη συμμετοχή εξωτερικών επενδυτικών εταιρειών για την επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) ο κ. Στουρνάρας απάντησε ως εξής:

«Έχουμε αρχίσει τώρα να χορηγούμε άδειες σε εταιρείες εξυπηρέτησης δανείων. Μια άδεια έχει ήδη δοθεί και εκκρεμούν άλλες πέντε. Είναι μια θετική εξέλιξη να έχουμε αυτούς τους διαχειριστές NPLs. Την ίδια ώρα όμως, οι τράπεζες, είτε μόνες τους είτε μαζί με εταιρείες private equity ή άλλους επενδυτές, θα πρέπει να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των επιχειρήσεων -είναι θέμα αναδιάρθρωσης των εμπλεκομένων εταιρειών.

Οι εταιρείες αυτές που βρέθηκαν να είναι βιώσιμες θα μπορούν να λάβουν νέα ρευστότητα και γι' αυτές το πρόβλημα θα έχει λήξει. Όμως γι' αυτές που δεν είναι βιώσιμες, οι τράπεζες πρέπει να προχωρήσουν σε ρευστοποίηση. Άρα, τα EBIΤDA είναι η «μαγική λέξη». Οι εταιρείες που θεωρείται ότι θα έχουν αρνητικό EBITDA ακόμα και μετά τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης, ίσως να μην επιβιώσουν».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ