Χέρι-χέρι πηγαίνουν «κόκκινα» δάνεια και ύφεση

Την απόλυτη συσχέτισή των κόκκινων δανείων με την πορεία του ΑΕΠ δείχνουν τα αποτελέσματα έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος για την πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το ξεκίνημα της κρίσης ως σήμερα.

Σύμφωνα με το πόρισμα της συγκεκριμένης μελέτης όσο θα ενισχύονται οι αναπτυξιακές προοπτικές τόσο θα μειώνονται τα κόκκινα δάνεια, χωρίς μάλιστα χρονική υστέρηση.

Πρόκειται για εκτίμηση που επιβεβαιώθηκε από τις επιδόσεις των τραπεζών στο μέτωπο των επισφαλειών το τρίτο τρίμηνο του 2016, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης έφτασε το 1,5%.

Την ίδια περίοδο οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι πέτυχαν μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων, κάνοντας το πρώτο βήμα για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της ερχόμενης τριετίας.

Στη βάση αυτή εκτιμάται πως η επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 1,5%-2% το 2017 θα επιτρέψει την ομαλή εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδίου των τραπεζών, το οποίο προβλέπει μείωση των «κόκκινων» ανοιγμάτων κατά 9 δισ. ευρώ περίπου ως και το τέλος του επόμενους έτους.

 

Το 30% της συγκεκριμένης προσαρμογής εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί μέσω διαγραφών, οι οποίες είναι δυνατές λόγω των υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, άνω του 18%, που διατηρούν οι τέσσερις συστημικοί όμιλοι, μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση. Η επιτυχία των υπόλοιπων ενεργειών (70%) εξαρτάται από την κατάσταση της οικονομίας.

Στη βάση αυτή η Τράπεζα της Ελλάδος πιστεύει ότι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 40% ως και το τέλος του 2019, για την οποία οι 4 συστημικοί όμιλοι έχουν δεσμευθεί στον επόπτη τους, τον SSM, είναι εφικτή αν επιβεβαιωθεί το γύρισμα της οικονομίας.

Διαβάστε επίσης