ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με εγκύκλιο ο Χουλιαράκης βάζει «κόφτη» στους υπουργούς

Με εγκύκλιο ο Χουλιαράκης βάζει «κόφτη» στους υπουργούς

Σαφείς οδηγίες για την ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2017 δίδει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, με εγκύκλιο που απέστειλε σε όλα τα υπουργεία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι υπουργοί δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουν την παραμικρή υποχρέωση, εάν προηγουμένως δεν έχουν διασφαλιστεί τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση και την κάλυψη της οποιασδήποτε ανάγκης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ζητεί επίσης από κάθε συνάδελφό του υπουργό, να δεσμευθεί ότι θα λάβει άμεσα μέτρα για την αποτροπή παρεκκλίσεων στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ειδικότερα, τα μέλη της κυβέρνησης καλούνται να υπογράψουν ότι:

  • Θα εφαρμόζουν «διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφανούς απόκλισης από τους στόχους».
  • Θα λειτουργούν εσωτερικά συστήματα και μηχανισμούς παρακολούθησης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλίσουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.
  • Δεν θα αναλάβουν κάποια υποχρέωση εάν δεν εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν τα χρήματα για την κάλυψη της.
  • Θα υπογράψουν μνημόνια με τους εποπτευόμενους φορείς για την λήψη κάθε πρόσφορου και αναγκαίου μέτρου, όπως η μείωση των εξόδων του φορέα, σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης των εσόδων.
  • Θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ρεαλιστικότερη εκτίμηση, πρόβλεψη και παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων των εποπτευόμενων φορέων της γενικής κυβέρνησης.

Η εγκύκλιος ενεργοποιεί τις διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή τόκου 8% σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών του Δημοσίου από το 2017. Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι το επικαιροποιημένο Μνημόνιο ορίζει την ενεργοποίηση του μηχανισμού επιβολής τόκου για όλες τις εμπορικές συναλλαγές του Δημοσίου (οφειλές προς επιχειρήσεις).

«Όλοι οι φορείς παρακαλούνται να μεριμνούν, κατά λόγο αρμοδιότητας, για την αποφυγή καθυστερήσεων στις πληρωμές για εμπορικές συναλλαγές, προκειμένου να αποφευχθεί η καταβολή τόκων υπερημερίας και λοιπών αποζημιώσεων σε περίπτωση διενέργειας πληρωμών εκτός των προβλεπόμενων προκειμένου», αναφέρεται στην εγκύκλιο.

Τέλος, η εγκύκλιος περιλαμβάνει πολύ αυστηρούς όρους για πλαφόν στις δαπάνες μισθοδοσίας που δεν μπορούν να ξεπεραστούν, αλλά και για άμεσες διορθώσεις και ισοδύναμα μέτρα σε περίπτωση μηνιαίων αποκλίσεων από τους στόχους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ