ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα πρώτα προαπαιτούμενα για το 2017

Αυτά είναι τα πρώτα προαπαιτούμενα για το 2017

Αν και οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος μεταξύ της κυβέρνησης και των ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ και ESM είναι ακόμη σε εκκρεμότητα, πολλά από τα προαπαιτούμενα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόσει η κυβέρνηση εντός του 2017 έχουν ήδη αποκρυσταλλωθεί.

Το πότε αυτά τα μέτρα θα εισαχθούν προς ψήφιση στη Βουλή εξαρτάται από τη βούληση της κυβέρνησης και των δανειστών και ειδικά από το εάν θα γεφυρωθούν εγκαίρως οι μεταξύ τους διαφορές στα δημοσιονομικά, στα εργασιακά και στα θέματα ενέργειας.

Πάντως σύμφωνα με το αναθεωρημένο Μνημόνιο - τελικό προσχέδιο του οποίου δόθηκε στη δημοσιότητα στα τέλη Νοεμβρίου- τα προαπαιτούμενα της νέας χρονιάς συνίσταται στα εξής:

 • Στην ολοκλήρωση του «ξορθολογισμού των ειδικών μισθολογίων (ενστόλων, ΕΣΥ και καθηγητών) που θα οδηγούν σε «πάγωμα» δώρων και βαθμών για όσους αποστρατεύονται.
 • Να εισαχθεί νέο μόνιμο σχεδίου κινητικότητας στο Δημόσιο.
 • Να νομοθετηθεί το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2017-2020 (θα ακολουθήσει τον Απρίλιο το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021).
 • Στην παροχή επαρκών πόρων για αποτελεσματική λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 • Στην υιοθέτηση ενοποιημένου σχεδίου δράσης για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και εναρμόνιση των πλαισίων μαζικών απολύσεων και βιομηχανικής δράσης και συλλογικές συμβάσεις με τις καλύτερες πρακτικές της ΕΕ.
 • Στη σταδιακή εφαρμογή του σχεδίου για το εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα.
 • Στη τροποποίηση του νομικού πλαισίου για εξωδικαστική διευθέτηση των οφειλών με λεπτομερείς προβλέψεις.
 • Να συμφωνηθεί οδικός χάρτης για την απελευθέρωση των «προστατευμένων» δραστηριοτήτων των μηχανικών.
 • Στη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης για εναλλακτικούς προμηθευτές και ουσιαστική αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων.
 • Στην ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία του σχεδιασμού αγοράς που υπάρχει στο μοντέλο της ΕΕ για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Να υιοθετηθεί νομοθεσία για την ενίσχυση της θεσμικής, οικονομικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.
 • Να υιοθετηθεί προεδρικό διάταγμα που θα ορίζει το σύστημα ηλεκτρικών μητρώων (e-dockets) για ηλεκτρονικές δημοπρασίες.
 • Να αποτιμήσει το ΤΑΙΠΕΔ τα στοιχεία ενεργητικού των περιφερειακών αεροδρομίων και λιμένων και θα μεταβιβάσει στο νέο Ταμείο εκείνα που δεν σχεδιάζει να αναπτύξει.
 • Να συσταθεί σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου Ιδιωτικοποιήσεων.
 • Να συμφωνηθεί η διαδικασία βάσει της οποίας θα καθοριστεί η εξαίρεση των εναπομεινάντων χαρτοφυλακίων ακινήτων και κρατικά ελεγχόμενων επιχειρήσεων που δεν θα μεταφερθούν στο Ταμείο.
 • Να τροποποιηθεί και να εφαρμοσθεί το νομικό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.
 • Να τροποποιηθεί η νομοθεσία για ζητήματα που αφορούν σύγκρουση συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 • Να εφαρμοστεί το νέο νομικό πλαίσιο για τα κτηματολογικά γραφεία σε όλη την επικράτεια.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ