ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΑΟ: Το 65% των οφειλετών έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ ο καθένας

ΚΕΑΟ: Το 65% των οφειλετών έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ ο καθένας
EUROKINISSI/ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Συνολικά 132.923 οφειλέτες από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (περίπου το 26% των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ, από την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και μέχρι το τέλος του 2016, σύμφωνα με την τέταρτη τριμηνιαία έκθεση προόδου έτους 2016 του ΚΕΑΟ (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016).

Όπως προκύπτει από την έκθεση, από τον ΟΑΕΕ έχουν ενταχθεί οι οφειλέτες με χρέη από 5.000 έως 15.000 ευρώ και από 40.000 ευρώ και άνω. Από τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ έχουν ενταχθεί αντίστοιχα 57.066 και 2.903 οφειλέτες. Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο, εντάχθηκαν οι οφειλές 12.719 ασφαλισμένων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ. Το ύψος των οφειλών αυτών ήταν 181.889.489,68 ευρώ (κύρια οφειλή και πρόσθετα τέλη).

Στοιχεία τρέχοντος υπολοίπου οφειλών

Στο τέλος του 2016, το συνολικό ποσό των 13.846.346.827,89 ευρώ σε οφειλές που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ, είχε διαμορφωθεί στα 17.538.829.417 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο). Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλλεται καθημερινά, καθώς οι οφειλές των ενταγμένων αφενός μεν αυξάνονται, λόγω των μηνιαίων πρόσθετων τελών καθυστέρησης ή από νέες οφειλές που δημιουργούν οι οφειλέτες αυτοί, αφετέρου δε μειώνονται με τις καταβολές ποσών (δόσεις ρύθμισης, έναντι καταβολή, εξόφληση).

Εντός του τελευταίου τριμήνου, το τρέχον υπόλοιπο των οφειλών στο ΚΕΑΟ αυξήθηκε κατά 615.320.389,21 ευρώ, που αναλογεί σε 3,64% αύξηση από το τέλος Σεπτεμβρίου. Από αυτά, τα 395.530.121,24 ευρώ είναι αύξηση στις κύριες οφειλές και τα 219.790.267,97 ευρώ αύξηση στα πρόσθετα τέλη (3,23% και 4,68% αύξηση, αντίστοιχα). Όπως αναφέρθηκε, μέσα στο τρίμηνο, εντάχθηκαν οι οφειλές 12.719 οφειλετών, ύψους 181.889.489,68 ευρώ, (κύρια οφειλή και πρόσθετα τέλη).

Μεταξύ άλλων, στην έκθεση επισημαίνεται ότι:

- υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες, με 127.806 οφειλέτες (41% των οφειλετών) να έχουν χρέη έως 15.000 ευρώ ο καθένας.

- το 65% των οφειλετών (203.504 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας.

- το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά 60.889 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 ευρώ - 100.000 ευρώ (περίπου 24% του τρέχοντος υπολοίπου).

- μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά λίγους μεγαλοοφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ (1.159 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23% του υπόλοιπου οφειλών).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ